Anunţ privind vânzarea pentru bunuri mobile

In temeiul art.   250  alin (2)  din L 207.2015  privind  Codul  de  procedura  fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  va  facem cunoscut faptul  ca  in localitatea  Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr.  9B, cam. 108, et. I,  se vor vinde prin licitatie   urmatoarele bunuri mobile,   proprietate a  debitorilor:

  1. S.C. PYGMALION KIDS S.R.L, dosar de executare 29258424,  cu domiciliul fiscal în localitatea Ghiroda, judeţ Timis, str. Brates, nr. 6A,  cod de identificare fiscală 29258424, licitatie care va avea loc in ziua de  13,  luna  12, anul 2017,  ora 13,00.  Licitatia a III  a

 

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :Drepturi reale si privolegile care greveaza bunurile, daca este cazulPretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. leiCOTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT*

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.*
Autoutilitara marca VOLKSWAGEN, model  TRANSPORTER 7HC6CAAB300X0, cilindree  1968 cmc  MOTORINA,  culoare ALB,  an fabricatie 2014 nr. de inmatriculare  TM-17-PYG-Creditor ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE TIMIS

– creditor : S.C. SCHUBERT &FRANZKE S.R.L.

 

54.772

Conform aplicatiei Fiscnet, S.C. PYGMALION KIDS S.R.L CUI 29258424,  nu este inregistrata in scopuri de TVA la data de 21.11.2017 iar, prin vanzarea bunului mobil  antementionat, nu  depaseste plafonul de 220000 lei prevazut  la art. 310 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

  1. S.C. P.S.G. GROUP S.R.L, dosar de executare 6724410, cu domiciliul fiscal în Timisoara, judeţ Timis, str. Cantului, nr.1 , Sc. A, Ap. 4,   cod de identificare fiscală 6724410, licitatie care va avea loc in ziua de  14,  luna  12, anul 2017,  ora 13,00.  Licitatia a III  a

 

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :Drepturi reale si privolegile care greveaza bunurile, daca este cazulPretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. leiCOTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.
Autoutilitara marca DAEWOO, model MATIZ, 796 cmc BENZINA, an fabricatie 2007, culoare GRI,  numar de inmatriculare TM-51-PSGnu sunt1.52719 %1.817
IMPRIMANTA MARCA HP, MODEL DESIGNJET 510, TIP CH337Anu sunt2.54519 %3.029
CAMERA VIDEO MARCA SONY, MODEL DCR-TRVnu sunt50919 %606
STATIE  TOPO MARCA LEICA, MODEL TS02, TIP GDF 111-1nu sunt8.29719 %9.874
ASPIRATOR MARCA PHILADELPHIA, MODEL HW506T, 1600 W/220Vcanu sunt5119 %61

                 Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

  1. ofertele de cumparare :
  2. dovada platii taxei de participare, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei + 19 %  T.V.A.-  in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .

Împuternicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);

  1. prentru persoanele juridice romane,  copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC.
  2.   pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
  3.    pentru persoanele fizice romane / copie de pe  actul de identitate
  4.    pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  5.      declaratie pe propria raspundere (autentificata ) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu  debitorii   :   S.C. PYGMALION KIDS S.R.L si  S.C. P.S.G. GROUP S.R.L

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii  :

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru  din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr.  9B, cam. 107, et. I,  sau la numărul de telefon  0256/259.410

Data afişării: 21.11.2017

        Conducatorul organului de executareSEF ADMINISTRATIE  ADJ. COLECTARE P.J.

Nume si prenume                                        MIRCEA CALIN     

         Semnatura                                          …………………………………….


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns