Anunț privind vânzarea de bunuri mobile – licitație autoturisme

Dosar de executare nr.  34512196

TMGDEJ 21363/20.07.2021

 

                                                          ANUNȚUL PRIVIND VÂNZAREA

                                                                PENTRU BUNURI MOBILE

                                        

In temeiul art.   250  alin (2)  din L 207.2015  privind  Codul  de  procedurã  fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare,  vă  facem cunoscut  că in ziua de  19,  luna  08, anul 2021,  ora 14,00, in localitatea  Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr.  9B, AMFITEATRU, et. I,  se vor vinde  la a I a licitaţie,  urmatorul bun mobil proprietate a S.C.  PREVENTIVE SECURITY SERVICES   S.R.L cu domiciliul fiscal in Timişoara,  jud. Timiş,  str. Spl. Nicolaie Titulescu, nr. 8, birou 210:

 

denumirea bunului mobil , descrierea sumara : Drepturi reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei COTA T.V.A.

 .NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.
 AUTOTURISM   marca NISSAN TERRANO,  cilindree 2953 cmc MOTORINA,    culoare GRI   an fabricatie 2002,  nr. de inmatriculare   TM- 16-PSS  –  AUTOTURISMUL ESTE  FUCTIONAL , STARE  NESATISFĂCĂTOARE nu sunt 9.835 19 % 11.704
 AUTOTURISM   marca LAND ROVER DISCOVERY,  cilindree 2495 cmc MOTORINA,    culoare GRI   an fabricatie 1997,  nr. de inmatriculare   TM- 11-PSS  –  AUTOTURISMUL ESTE  FUCTIONAL , STARE  SATISFĂCĂTOARE nu sunt 8.391 19 % 9.985
 AUTOTURISM   marca LAND ROVER DISCOVERY,  cilindree 2495 cmc MOTORINA,    culoare ALBASTRU   an fabricatie 1998,  nr. de inmatriculare   TM-04-PSS  –  AUTOTURISMUL ESTE  FUCTIONAL , STARE  BUNĂ nu sunt 9.479 19 % 11.281
 AUTOTURISM   marca NISSAN MICRA,  cilindree 1198 cmc BENZINĂ,    culoare ALB   an fabricatie 2011,  nr. de inmatriculare   TM- 09-PSS  –  AUTOTURISMULAUTOTURISMUL ESTE  FUCTIONAL, STARE  BUNĂ nu sunt 20.576 19 % 24.486

Bunurile se vor vinde la  a IV  a licitaţie  cu respectarea   prevederilor  art. 250, alin. (14)  din L 207.2015  privind  Codul  de  procedurã  fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare

* Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu cu modificarile si completarile ulterioare

               Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

 

  1. ofertele de cumparare :
  2. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei . Plata taxei se va efectua in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .

 

  1. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);
  2. prentru persoanele juridice romane,  copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,
  3. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
  4. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate
  5. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  6. declaratie pe propria raspundere ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu  debitorul

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,obligatii  :

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru  din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr.  9B, cam. 107, et. I,  sau la numărul de telefon  0256/259.410 .


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns