Anunţ privind vânzarea de bunuri mobile – licitaţie aparatură HoReCa

anaf

Dorar de executare. 27201529

TMGDEJ 21372/19.07.2021

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare, vă facem cunoscut că in ziua de 12, luna 08, anul 2021, ora 14,00, in localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, AMFITEATRU, se vor vinde la a IV a licitaţie urmatoarele bunuri mobile aflate în proprietatea S.C. DIO -EDEN S.R.L, cu domiciliul fiscal sat Chişoda, com Giroc, judeţ Timis, str. Primăverii, nr. 38.

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. . NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitatie inclusiv T.V.A.

CUPTOR

nu sunt

7.408

19%

8.815

DOSPITOR

nu sunt

4.968

19%

5.912

MALAXOR ALUAT

nu sunt

1.800

19%

2.142

MAŞINĂ TURNAT ALUAT

nu sunt

1.606

19%

1.911

MIXER PLANETAR

nu sunt

23.627

19%

28.116

MIXER PLANETAR

nu sunt

12.075

19%

14.369

ARAGAZ PROFESIONAL

nu sunt

4.468

19%

5.316

CAMERĂ FRIG

nu sunt

6.037

19%

7.184

CUPTOR CLASIC

nu sunt

427

19%

508

CUPTOR ROTATIV

nu sunt

1.823

19%

2.170

MALAXOR

nu sunt

15.044

19%

17.902

PASTEURIZATOR

nu sunt

781

19%

929

Bunurile se vor vinde la a IV a licitaţie cu respectarea prevederilor art. 250, alin. (14) din L 207.2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare

* Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu cu modificarile si completarile ulterioare

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

a. ofertele de cumparare :

b. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei . Plata taxei se va efectua in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .

c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);

d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,

e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate

g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h. declaratie pe propria raspundere ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii :

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *