Anunţ privind vânzarea de bunuri mobile – licitaţie accesorii spălătorie auto şi anvelope

anaf

Dosar de executare: 35601143

TMGDEJ 5889/25.02.2021

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 15, luna 03, anul 2021, ora 13,00, in localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde la a III a licitatie, urmatoarele bunuri mobile aflate in proprietatea debitorului S.C. SPĂLĂTORIE AUTO NON STOP TIMIŞOARA S.R.L cu domiciliul fiscal în Timisoara, judeţ Timis, str. Dr. Alexandru Marta, nr. 4, ap. 41.

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitatie inclusiv T.V.A.*

ASPIRATOR PROFESIONAL CU SPĂLARE P600CM

nu sunt

143

19%

COMPRESOR 24 L RDAC01

nu sunt

93

19%

CUPLĂ RAPIDĂ KEW M

nu sunt

13

19%

CUPLĂ RAPIDĂ KEW F NEW

nu sunt

26

19%

KIT SUPAPE

nu sunt

41

19%

LANCE JET 900 mm

nu sunt

8

19%

LANCE SPUMĂ

nu sunt

12

19%

PISTOL PRESIUNE

nu sunt

18

19%

POLIZOR 1/4 CU ACCESORII

nu sunt

13

19%

SAMSUNG GALAXY S8 64 GB 4G NEGRU

nu sunt

9

19%

ANVELOPE AUTO DIFERITE DIMENSIUNI 185 BUC.

nu sunt

52 lei/buc.

19%

* Conform aplicatiei Fiscnet, societatea, nu este inregistrata in scopuri de TVA la data de 23.02.2021 iar, prin vanzarea bunului mobil antementionat, nu depaseste plafonul prevazut la art. 310 din Legea nr.227/2015 privind Codul fi scal, cu modificările şi completările ulterioare.

* Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu cu modificarile si completarile ulterioare

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

a. ofertele de cumparare :

b. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei . Plata taxei se va efectua in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);

d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,

e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate

g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h. declaratie pe propria raspundere ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii :

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns