Anunţ privind vânzarea de bunuri mobile – diverse aparate din domeniul HORECA

anaf

Dorar de executare. 27201529

TMGDEJ 16475/28.05.2021

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare, vă facem cunoscut că in ziua de 22, luna 06, anul 2021, ora 13,00, in localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, AMFITEATRU, se vor vinde la a II a licitaţie urmatoarele bunuri mobile aflate în proprietatea S.C. DIO -EDEN S.R.L, cu domiciliul fiscal sat Chişoda, com Giroc, judeţ Timis, str. Primăverii, nr. 38.

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. . NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitatie inclusiv T.V.A.

CUPTOR

nu sunt

11.024

19%

13.118

DOSPITOR

nu sunt

7.393

19%

8.797

MALAXOR ALUAT

nu sunt

2.679

19%

3.188

MAŞINĂ TURNAT ALUAT

nu sunt

2.390

19%

2.844

MIXER PLANETAR

nu sunt

35.159

19%

41.839

MIXER PLANETAR

nu sunt

17.969

19%

21.383

ARAGAZ PROFESIONAL

nu sunt

6.648

19%

7.911

CAMERĂ FRIG

nu sunt

8.984

19%

10.691

CUPTOR CLASIC

nu sunt

635

19%

756

CUPTOR ROTATIV

nu sunt

2.714

19%

3.229

MALAXOR

nu sunt

22.386

19%

26.640

PASTEURIZATOR

nu sunt

1.162

19%

1.382

* Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu cu modificarile si completarile ulterioare

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

a. ofertele de cumparare :

b. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei . Plata taxei se va efectua in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .

c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);

d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,

e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate

g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h. declaratie pe propria raspundere ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii :

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *