Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – teren extravilan în suprafață de 15.500 mp în Giroc

Anunț licitație - autoturism marca Toyota Yaris

Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – teren extravilan în suprafață de 15.500 mp în Giroc.

D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 14.03.2023  ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru  licitatie urmatoarelor bunuri imobile:

Cotă actuală de 10/10 din teren extravilan în suprafaţă de 15.500 mp, situat în localitatea Giroc, judeţ Timiş , UAT cuprins în anexa 2E la ordinul comun  MADR/MDRAP/MAN/MC nr 719/740/M.57/2.333, înscris în ID Electronic 406052 Giroc, CF vechi 6912,nr cadastral A323/2/9,tarla A323/2/9, categorie de folosinţă arabil

, conform Anunţului de vânzare nr  2394/20.02.2023,122-11/20.02.2023– pret pornire licitatia a doua  253.862 lei exclusiv T.V.A, proprietate a debitorului Bila Ştefan.

* Nu se datorează TVA, deoarece se aplică scutirea de taxă prevazută la art.292, alin.(2), lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

  1. a) oferta de cumpărare;
  2. b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 6634511, deschis la Trezoreria Timisoara c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
  3. d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
  4. e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  5. f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  6. g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  7. h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Informaţii detaliate  precum şi anunţul complet se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul:https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/anunturi/valorif_bunuri/bunuri_sechestrate


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *