Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile – teren extravilan de 2.750 metri pătrați, în Timiș

AFP 5

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile – teren extravilan de 2.750 metri pătrați, în Timiș.

Dosar de executare nr.F2010 Nr. 508-5 / 05.09.2023

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile

In temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 03, luna octombrie, anul 2023 , ora 13.00, in Lugoj str. Al. Astalas nr.1-3 jud. Timis cod 305500 se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului BOCEANU-SZABO SORIN-ALIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, prima licitatie:

B  Teren care nu este aferent cladirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri

Teren agricol -, teren extravilan în suprafată de 2700 mp, cotă de 1/2, evidentiat în CF 413899 al localitătii Lugoj 2700 MP , stare uzura: normală, semne particulare: nu , situat in str. Al. Astalas, nr.1-3, pret de evaluare 46821 lei (exclusiv TVA*)), grevate de urmatoarele sarcini reale si privilegii, dupa caz:

Creditor Sarcini
Nu se cunosc.

*) In conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, operatiunea este neimpozabila.

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel puţin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:

a) oferta de cumparare;

b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand
10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO97TREZ623506701XXXXXXX,
beneficiar Serviciul Fiscal Municipal Lugoj, cod de identificare fiscala 4250646, deschis la Trezorerie Municipiul
Lugoj, utilizand numarul de evidenta a platii 83530022300000000000019;

c) împuternicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului
comertului;

e) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport;

h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea, respectiv: Lg.207/2015


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *