Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile – teren extravilan de 1.400 metri pătrați, în Timiș

AFP 12

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile – teren extravilan de 1.400 metri pătrați, în Timiș.

Dosar de executare nr.F2010 Nr. 510-6 / 06.09.2023

ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

In temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 03, luna octombrie, anul 2023 , ora 14.00, in Lugoj str. Al. Astalas nr.1-3 jud. Timis cod 305500 se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului BOCEANU-SZABO SORIN-ALIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, prima licitatie:

B  Teren care nu este aferent cladirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri

Teren agricol – VIE in suprafata de 1400 MP, inregistrat in cartea funciara nr. CF 413900 /LUGOJ, teren agricol , extravilan in suprafata de 1400 mp cf413900/Lugoj situat in Dealul Viilor 1400 MP , stare uzura: NU, semne particulare: NU , situat in LUGOJ CF.413900 /LUGOJ DEALUL VIILOR, pret de evaluare 24277 lei (exclusiv TVA*)), grevate de urmatoarele sarcini reale si privilegii, dupa caz:

Creditor Sarcini
Nu se cunosc.

*) In conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, operatiunea este neimpozabila.

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel puţin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:

a) oferta de cumparare;

b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand
10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO97TREZ623506701XXXXXXX,
beneficiar Serviciul Fiscal Municipal Lugoj, cod de identificare fiscala 4250646, deschis la Trezorerie Municipiul
Lugoj, utilizand numarul de evidenta a platii 83530022300000000000021 ;

c) împuternicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului
comertului;

e) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport;

h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea, respectiv: Lg.207/2015

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz: se vinde cota indiviza de 1/2 din teren , cealalta cota de 1/2 este detinuta de catre Boceanu Viorel Doru

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0256351673

Data afisarii: 11.09.2023

Conducatorul organului de executare, NICHITA COSMIN-SEBASTIAN


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *