Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile – licitaţie teren intravilan în Belinţ

anaf

Nr. BCESPJ_456 / 09.03.2021

Dosar executare nr. 1831009351574/2021

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 25, luna Martie, ora 12.00, anul 2021, în localitatea Lugoj, str. Al Astalaş, nr. 1-3, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile proprietatea debitorului TUCA IOAN CRISTIAN, licitaţia a -I-a :

A) teren care nu este aferent clădirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri:

  1. Teren intravilan, situat în localitatea Belinţ, nr. 73, jud.Timiş, înscris în CF 400351 / Belinţ, în suprafaţă de 4.143 mp, preţ de evaluare / de pornire al licitaţiei3 :131.269 lei (exclusiv TVA*),

Creditori 4

Sarcini 5

SC DAMIRA IMOBILIARI SRL

CONTRACT DE IPOTECĂ

SC HORTIPLANT SRL

DREPT DE PROPRIETATE

SC BRISE GROUP SRL

SOMAŢIE

SFM LUGOJ

PV SECHESTRU B IMOBILE

SC GLISSANDO SRL

SOMAŢIE

AJFP TIMIŞ

IPOTECA LEGALA – PV SECHESTRU B IMOBILE

SC TONESCU FINANCE SaRL

SOMAŢIE

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

__________________________________

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara cod de identificare fiscală 4358053 8, deschis la Trezoreria Municipiului Lugoj;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul .

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: nu sunt

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru din Lugoj str.

Al. Astalas nr. 1-3 et. II cam 227 sau la numărul de telefon 0256 351673 , 0256 355491, fax 0256 352746


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns