Anunț licitație – autoutilitare, semiremorcă, autotractor

anaf 3

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 22, luna 01, anul 2019, ora 13,00, in localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde la prima licitaţie urmatoarele bunuri mobile :
denumirea bunului mobil , descrierea sumara :
Drepturi reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul
Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei
COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL
SCUTIT
Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.
Autoutilitara N1 VOLKSWAGEN CARAFTER 35 205 TDI, cilindree 2461 cmc MOTORINA, culoare VERDE, an fabricatie 2007, nr. inmatriculare TM-17-JEO
SECHESTRU IN FAVOAREA CREDITORILOR A.J.F.P. TIMIS SI SDG CONSULTING
27.820
19 %
33.106
Autoutilitara N1 marca MAN, model TGA 18430, cilindree 10518 cmc MOTORINA, culoare ALB, an fabricatie 2005, nr. inmatriculare TM-40-VLC
SECHESTRU IN FAVOAREA CREDITORILOR A.J.F.P. TIMIS ; SDG CONSULTING ; SC UNICON HOLDING SRL
42.473
19 %
50.543
Autoutilitara marca MAN, model TGA 18430, cilindree 10518 cmc MOTORINA, culoare ALB, an fabricatie 2006, nr. inmatriculare TM-20-VLC
SECHESTRU IN FAVOAREA CREDITORILOR A.J.F.P. TIMIS ; SDG CONSULTING ; SC UNICON HOLDING SRL
45.871
19 %
54.586
Autoutilitara marca MAN, model TGA 18430, cilindree 12816 cmc MOTORINA, culoare ALB, an fabricatie 2005, nr. inmatriculare TM-50-VLC
SECHESTRU IN FAVOAREA CREDITORILOR A.J.F.P. TIMIS ; SDG CONSULTING ; SC UNICON HOLDING SRL
44.384
19 %
52.817
Autoutilitara marca MAN, model TGA 18430, cilindree 10518 cmc MOTORINA, culoare ALB, an fabricatie 2006, nr. inmatriculare TM-22-VLC
SECHESTRU IN FAVOAREA CREDITORILOR A.J.F.P. TIMIS SI SDG CONSULTING
43.429
19 %
51.680
Autoutilitara marca MAN, model TGA 18430, cilindree 10518 cmc MOTORINA, culoare ALB, an fabricatie 2006, nr. inmatriculare TM-24-VLC
SECHESTRU IN FAVOAREA CREDITORILOR A.J.F.P. TIMIS ; SDG CONSULTING ; SC UNICOM HOLDING SRL
45.871
19 %
54.586
Semiremorca marca Koegel model SKML 24, sarcina maxima 34.300 kg, culoare ALBASTRU, an fabricatie 1990, nr. inmatriculare TM-61-VLC
SECHESTRU IN FAVOAREA CREDITORILOR A.J.F.P. TIMIS SI SDG CONSULTING
26.333
19 %
31.337
AUTOTRACTOR N3 marca MAN, cilindree 11967 cmc MOTORINA, culoare ALBASTRU, an fabricatie 2003, nr. inmatriculare TM-18-VLC

SECHESTRU IN FAVOAREA CREDITORILOR A.J.F.P. TIMIS ; SDG CONSULTING ; SC UNICON HOLDING SRL
38.120
19 %
45.362
Autoutilitara N1 VOLKSWAGEN CARAFTER cilindree 2461 cmc MOTORINA, culoare ALB, an fabricatie 2008, nr. inmatriculare TM-15-VLC

SECHESTRU IN FAVOAREA CREDITORILOR A.J.F.P. TIMIS SI SDG CONSULTING
29.306
19 %
34.875

Autoutilitara N3, DAF, TIP TE 105XF, cilindree 12902 cmc MOTORINA, culoare ALB, an fabricatie 2010, nr. inmatriculare TM-01-VLC
SECHESTRU IN FAVOAREA CREDITORILOR A.J.F.P. TIMIS ;
SDG CONSULTING ; SC UNICON HOLDING SRL
83.035
19 %
98.812
Semiremorca BENA MET. BASCULABILA MEILLER, TIP MHKS 41/3S, culoare GRI, an fabricatie 2001, nr. inmatriculare TM-51-VLC
NU SUNT
32.599
19 %
38.793
Autoturism M1, PEUGEOT 4C9HR*/308, cilindree 1560 cmc MOTORINA, culoare ALB, an fabricatie 2011, nr. inmatriculare TM-23-VLC
SECHESTRU IN FAVOAREA CREDITORILOR A.J.F.P. TIMIS SI
SDG CONSULTING
23.060
19 %
27.442

* Regimul si cotele de tax ape valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu cu modificarile si completarile ulterioare

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare
Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :
a. ofertele de cumparare :
b. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei . Plata taxei se va efectua in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .
c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);
d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,
e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate
g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h. declaratie pe propria raspundere ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii :
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns