1-5 iulie, prima etapă de înscrieri în învățământul profesional/dual pentru anul școlar 2024-2025

1-5 iulie, prima etapă de înscrieri în învățământul profesional/dual pentru anul școlar 2024-2025

1-5 iulie, prima etapă de înscrieri în învățământul profesional/dual pentru anul școlar 2024-2025.

Perspectivele promițătoare ale absolvenților învățământului profesional/dual, ”curtați” pe piața muncii în primul rând de companiile care le asigură instruirea practică pe perioada școlarizării, au făcut ca oferta educațională a liceelor cu clase de profil să devină, în ultimii ani, din ce în ce mai generoasă.

Pe de altă parte, odată cu depășirea prejudecăților impregnate în mentalul colectiv în legătură cu anumite categorii socio-profesionale, care, astăzi, demonstrează într-o măsură relevantă o integrare mai reușită în sfera activităților bine remunerate decât o diplomă de facultate, s-a putut constata și o deschidere din partea tinerilor, a părinților acestora, către ideea unei calificări într-o profesie căutată, generatoare a unui trai cel puțin decent.

Procesul educațional în clasele de învățământ profesional și profesional dual cuprinde nu doar componenta teoretică, ci și partea de practică, care se realizează în parteneriat cu operatori economici din diferite ramuri de activitate.

inv prof 2

După absolvirea școlii, absolvenții învățământului profesional dual pot fi încadrați imediat în câmpul muncii de companiile care încheie parteneriate educaționale cu școlile de profil.

Totodată, elevii care au împlinit vârsta de 16 ani pot încheia contracte individuale de muncă cu timp parţial cu operatorii economici. Activitatea prestată în baza contractului individual de muncă încheiat cu operatorul economic se echivalează cu activitatea de instruire practică.

În învățământul profesional, elevii primesc lunar o bursă în valoare de 300 de lei. În învățământul profesional dual, pe lângă bursa de stat de 300 de lei, elevii primesc încă cel puțin tot pe atât din partea companiilor în cadrul cărora se desfășoară orele de practică.

După finalizarea învățământului profesional/dual, absolvenții au posibilitatea de a-și continua studiile înscriindu-se în clasa a XI-a, fie în învățământul liceal de zi (dacă nu au împlinit 18 ani), fie la seral, începând cu a doua jumătate a anului școlar în curs. După absolvire, pot susține examenul de bacalaureat.

În învățământul profesional/dual pot fi înscriși absolvenți ai clasei a VIII-a, inclusiv din promoții anterioare dacă nu au depășit cu mai mult de 5 ani vârsta clasei a IX-a, indiferent dacă au susținut sau nu examenul de evaluare națională.

În acest an, prima etapă de înscrieri în învățământul profesional/dual are loc în perioada 1-5 iulie.

Absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare, care nu au împlinit 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024—2025 și nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, pot participa la procesul de admitere în învățămânul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2024—2025, potrivit Ordinului de ministru 6070/2023.

Pentru elevii cu CES și elevii de etnie romă, sunt alocate locuri distincte în școlile de masă în care funcționează clase de învățământ profesional, cu excepția formațiunilor de studiu la care se organizează preselecție și la calificările din oferta pentru învățământul dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere.

Fișa de înscriere se completează la secretariatele unităților de învățământ gimnazial din care provin elevii. Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.

Pe 5 iulie, unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional afișează lista candidaților înscriși.

În aceeași zi, la unitățile de învățământ la care nu se organizează preselecție, dar numărul candidaților înscriși este mai mare decât numărul de locuri disponibile se afișează și precizări privind organizarea probelor suplimentare de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).

Tot pe 5 iulie, unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la învățământul profesional la calificările pentru care se organizează preselecție, precum și procedura de preselecție.

Probele de preselecție se desfășoară în zilele de 8 și/sau 9 iulie, iar la sfârșitul zilei sunt comunicate rezultatele.

Candidații respinși se pot înscrie în alte unități de învățământ profesional sau la alte calificări la care nu s-au organizat probe de preselecție sau eliminatorii, în intervalul 10 – 11 iulie.

În situația în care acești candidați au completat la înscriere mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, sunt considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere.

În 15 -16 iulie (în situații speciale și în zilele de 11-12 iulie), au loc probele suplimentare de admitere, acolo unde este cazul, respectiv la unitățile de învățământ pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile. Rezultatele se afișează pe 16 iulie.

În perioada 23-26 iulie, se depun dosarele de înscriere a candidaților admiși la unitățile de învățământ profesional. În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.

Etapa a doua de înscrieri în învățământul profesional/dual are loc în perioada 2-5 august, pe locurile rămase libere. Se pot înscrie atât candidații care nu au participat la etapa I de admitere, cât și cei care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși sau au fost admiși, dar nu și-au depus, ulterior, dosarele de înscriere.

CITEȘTE ȘI: Aquatim a deschis drumul unui tânăr către premiul Concursului internațional The Water We Want 2024

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *