Tot ce trebuie să ştiţi despre impozitarea venitului global pe gospodărie: venituri supuse impozitării, scutiri, deduceri, plafonul neimpozabil, cote de impunere, sprijin financiar

Cresc dările timișorenilor! Cei 13 consilieri locali USR au găsit cel de-al 14-lea vot necesar pentru majoritate la Raul Ambruș

Dacă până acum intenția Ministerului Finanțelor Publice de a introduce impozitul pe venitul global pe gospodărie a putut fi conturată doar pe baza declarațiilor unor oficiali, acum există un document de lucru publicat.

Din acesta reiese că noul impozit va fi prevăzut de noul Cod fiscal, aplicabil de la 1 ianuarie 2018, care la rândul lui va fi inclus în viitorul Codul economic. Din cele 30 de pagini privitoare la acest capitol rezultă că o gospodărie reprezintă un grup alcătuit din una sau mai multe persoane fizice, înrudite sau neînrudite, care au un patrimoniu comun pe care îl administrează împreună din punct de vedere economic și financiar și locuiesc (sau nu) efectiv la același număr cadastral.

Prin patrimoniu se înțelege totalitatea drepturilor și a obligațiilor cu valoare economică, precum și a bunurilor mobile și imobile la care se referă aceste drepturi, care aparțin uneia sau mai multor persoane fizice. Gospodăria fiscală va fi constituită prin decizie emisă de organul fiscal competent în baza cererii depuse de către membrii săi.

Persoanele care datorează noul impozit sunt persoana fizică rezidentă, desemnată ca reprezentant al gospodăriei, persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activități independente sau dependente în România și cele care obţin alte venituri (cf. art. 129).

Sferă de cuprindere

Ca sferă de cuprindere, impozitul pe venitul global cuprinde toate veniturile obținute obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în țară, venitul net din activități independente și dependente obținute în România, în cazul nerezidenților.

Scutiri

Sunt scutite de plata acestui impozit persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din activităţi independente, salarii şi pensii, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, persoanele care realizează venituri din salarii ca urmare a desfășurării activității de creare de programe de calculator și cele care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare, precum și medicii.

Venituri supuse impozitării

Sunt supuse impozitului pe venitul global veniturile realizate din activităţi independente, salarii, cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, pensii, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, premii şi din jocuri de noroc, transferul proprietăţilor imobiliare și veniturile din alte surse.

Venitul net anual global impozabil pe gospodărie se stabilește ca sumă a veniturilor și câștigurilor nete sau brute, după caz, de către fiecare membru al gospodăriei, cu excepțiile prevăzute de actul normativ. Plafonul neimpozabil aferent gospodăriei se efectuează pe baza punctajului acordat în funcție de numărul membrilor gospodăriei. Punctajul alocat gospodăriei este egal cu numărul membrilor gospodăriei plus un punct.

Plafonul neimpozabil

Plafonul neimpozabil aferent gospodăriei se calculează ca produs între punctajul acordat gospodăriei, 1.000 de lei și 12 luni. Venitul global ajustat se stabilește ca diferență între venitul anual global și plafonul neimpozabil.

Sprijin financiar

Pentru gospodăriile cu copii minori se acordă un sprijin financiar în sumă de 1.600 lei/an pentru fiecare copil. Copiii care urmează cursurile obligatorii ale învățământului preuniversitar beneficiază de această sumă doar cu condiția ca absențele nemotivate să nu depășească 10 la sută din totalul orelor de curs.

Deduceri

Dacă venitul anual global ajustat este pozitiv, venitul net anual global impozabil se determină prin acordarea din venitul anual global ajustat pe gospodărie a următoarelor deduceri: CAS și CASS, primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească nivelul unui salariu minim pentru un muncitor necalificat pe gospodărie, fonduri de pensii facultative, asigurările obligatorii pentru casă și mașină (RCA), programe educaționale și recreere pentru copiii aflați în întreținere: grădinițe particulare, programe tip before și after school, taxe școlare, tabere sau excursii școlare, cursuri de limbi străine, arte, sport, cursuri de pregătire tip meditații, alimentarea contului pentru educaţie permanentă, activități educaționale și sportive pentru adulți, achiziții de cărți și produse de papetărie, activități culturale, servicii balneo-climaterice, fizioterapeutice, kinetoterapeutice, medicamente pentru boli cronice și grave, întreținere și reparații în gospodărie, susţinerea entităţilor nonprofit, unități de cult, burse private. Deducerile se acordă anual, in limita plafonului neimpozabil aferent unei luni.

Cote de impunere

Dacă venitul net anual global impozabil este negativ, se alocă fiecărui copil din gospodărie suma de 1.200 lei/an. Impozitul pe venitul anual global pe gospodărie se calculează prin aplicarea cotei de 10 la sută asupra venitului net anual global impozabil. Impozitul anual global datorat pe gospodărie se stabilește prin aplicarea următoarelor cote de impunere: zero pentru un venit global ajustat negativ și 10 la sută pentru un venitul net anual global impozabil pozitiv.

Pentru fiecare gospodărie din România, consultantul fiscal va completa declaraţia de venit global în numele membrilor gospodăriei, pe baza documentelor justificative furnizate de reprezentantul gospodăriei până la data de 25 mai a anului fiscal următor celui în care s-au realizat veniturile Plata impozitului datorat se efectuează în două tranșe, astfel: jumătate la data depunerii declarației de venit global și jumătate, în termen de 60 de zile de această dată. De menționat că noile prevederi sunt doar în fază de proiect și nu se aplică încă.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

2 thoughts on “Tot ce trebuie să ştiţi despre impozitarea venitului global pe gospodărie: venituri supuse impozitării, scutiri, deduceri, plafonul neimpozabil, cote de impunere, sprijin financiar

  1. Cei care sunt la sat,au gospodarie,apoi pamintul lucrat sau intretinerea animalelor,este de cele mai multe ori,mai scumpa si fara profit.Ne va recompensa statul cumva?Ce timpenie s-a debitat.

Lasă un răspuns