Selecție a cadrelor didactice din Timiş pentru Corpul de profesori evaluatori

Cadrele didactice timișene care doresc să să facă parte din Corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN) pot transmite, până pe data de 30 septembrie, o cerere de înscriere tipizată (care poate fi descărcată de pe site-ul MEC accesând https://rocnee.eu/examene/Ordin_documente_anexe_corpul-de-profesori-evaluatori(CPEECN).html) la Inspectoratul Școlar Județean Timiș, urmând ca, ulterior, documentele necesare să fie încărcate pe o platformă informatică dedicată, disponibilă la nivel național.

Procesul de selecție a candidaților se desfășoară până pe 1 decembrie 2020. După înscrierea candidaților, în intervalul 1 – 15 octombrie va avea loc verificarea dosarelor depuse de către aceștia, etapă urmată de verificarea competențelor de evaluare și selecția cadrelor didactice care doresc să devină membri (16 octombrie – 1 decembrie).

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente: cerere de înscriere, certificatul ultimului grad didactic obținut sau diploma de doctor/adeverința care atestă obținerea titlului de doctor, adeverință care atestă că în ultimii trei ani școlari încheiați au desfășurat activități de predare-învățare-evaluare în învățământul preuniversitar, curriculum vitae Europass, declarație pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de înscriere la concurs, tot în format tipizat.

Pentru a obține calitatea de membri ai CPEECN, se pot înscrie cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au desfășurat activități de predare-învățare-evaluare, în ultimii trei ani școlari încheiați, în învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal; au gradul didactic I, II sau titlul științific de doctor în specialitate; au experiență de organizare și participare la evaluări, în cadrul examenelor și concursurilor naționale/internaționale.

CPEECN se constituie ca grup de profesori, organizați pe discipline de examen/concurs, care îndeplinesc criteriile stabilite la nivel național și urmează să evalueze lucrările elevilor și pe cele ale cadrelor didactice din cadrul examenelor naționale (Evaluare națională, Bacalaureat, definitivare în învățământ și concursul național de ocupare a posturilor didactice – titularizare), structura fiind subordonată inspectoratelor școlare.

Pe lângă această activitate, membrii CPEECN au ca atribuții antrenarea și susținerea profesorilor de la clasă, prin activități de mentorat, în vederea pregătirii eficiente a elevilor pentru susținerea evaluărilor și examenelor/concursurilor naționale și realizarea unui raport de activitate/disciplină de învățământ, cu evidențierea aspectelor pozitive și a celor care necesită îmbunătățiri, acesta urmând să fie înaintat inspectoratelor școlare în termen de o săptămână de la finalizarea fiecărei sesiuni a examenelor naționale.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns