Se înființează liceele profesionale

Se înființează liceele profesionale

Se înființează liceele profesionale.

Potrivit proiectului noii legi a învățământului preuniversitar, începând cu anul școlar 2023-2024, clasele de învățământ profesional, cu durata de 3 ani, care funcționează în cadrul școlilor profesionale și liceelor tehnologice, se reorganizează în cadrul liceelor profesionale.

Filiera profesională va cuprinde tot trei ani de studiu, la finele cărora, elevii vor dobândi certificat de calificare într-o anumită meserie (profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului). ”Finalizarea a trei ani în educația profesională îi conferă elevului o calificare de nivel 3 și acces direct pe piața muncii, în baza unor probe profesionale specifice” (art. 27, alin. 13).

Absolvenții liceelor profesionale vor putea opta pentru susținerea examenului de Bacalaureat, după parcurgerea a încă a unui an de studiu în cadrul aceluiași liceu (art. 27, alin.14). În prezent, susținerea Bacalaureatului de către absolvenții claselor profesionale poate avea loc după parcurgerea a încă doi ani de liceu.

Noua lege prevede și posibilitatea transferului între cele trei filiere ale învățământului liceal (teoretică, vocațională, profesională): ”Transferul între cele trei filiere ale învățământului secundar superior- liceal sau schimbarea anului de studiu în unul imediat superior în aceeași filieră, se poate face anual, în baza unor teste competitive, în funcție de numărul de locuri existente, înainte de atingerea capacității maxime de școlarizare, în conformitate cu prevederile unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației” (art. 27, alin.11). Transferul sau schimbarea anului de studiu nu se poate face în clasa a IX-a sau după începutul clasei a XII-a.

Liceele profesionale cu profil preponderent agricol care nu au în proprietate sau în administrare ori în folosinţă terenuri agricole în extravilan primesc, în folosinţă, prin grija Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, o suprafaţă de minimum 10 hectare, în echivalent arabil, pentru constituirea lotului didactic experimental. Terenurile se traibuie la cerere, din fondul de rezervă aflat la dispoziţia consiliilor locale sau, după caz, din alte surse, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns