Promoţie de iarnă a companiei locale de termoficare. COLTERM le furnizează clienţilor mostre de prostie şi de rea-credinţă

Foto: Adrian Pîclişan

Mai multe asociații de proprietari din Timișoara s-au trezit cu executorul la uşă pentru plata unor sume care fuseseră, de fapt, achitate în anii 2013-2014!

Emoții mari în ultima lună a anului trecut pentru mai multe asociații de proprietari din Timișoara… În luna cadourilor, acestea au primit în dar niște… somații din partea unui executor judecătoresc, care le punea în vedere că trebuie să plătească, de urgență, sume de ordinul sutelor de milioane de lei vechi companiei locale de termoficare Colterm, pasămite, în urma unor procese pe care asociațiile în cauză le-au pierdut, în perioada 2012-2013, în fața respectivei companii!

 

intretinereSpre exemplu, asociația de proprietari din Strada Leandrului nr. 1/1A, bl. 11/A, a fost somată să plătească suma totală de 10.086,66 lei, defalcată astfel: 8.086,20 lei cu titlul de pretenții, 54,99 lei – penalități de întârziere, 612,47 lei – cheltuieli de judecată, 1.085 lei – onorariu de executare silită aferent creanței de recuperat, 248 lei – onorariu executor judecătoresc.

 

O altă asociație de proprietari, cea din strada Petre Olariu (fostă Ion Ionescu de la Brad) bl. B 133, a primit o „notă de plată” totală de 8.604,57 lei, iar exemplele pot continua.

 

 

Amnezie colectivă la Colterm

Acum, lăsând la o parte faptul că abia după trei ani Colterm-ul și-a adus aminte că are de recuperat niște bani, s-a dovedit destul de repede că pretențiile companiei de termoficare erau nejustificate! Asta pentru că asociațiile respective își plătiseră, încă din 2013-2014, toată datoria, respectând „ad litteram” sentințele instanțelor, cu excepția sumelor reprezentând cheltuielile de judecată, pe care onor creditorul, Colterm, n-a binevoit, la acea vreme, să le factureze, astfel încât reprezentanții asociațiilor s-au văzut puși în situația de a nu le putea plăti, în absența unei facturi!

 

Astfel, în contestația la executare înaintată Judecătoriei Timișoara, una dintre asociațiile de proprietari a prezentat instanței situația de fapt: „S.C. COLTERM S.A. a depus la biroul executorului judecătoresc o cerere de executare silită însoțită de sentința civilă nr. 1272/30.01.2012 și decizia civilă nr. 305/09.04.2013 acte care reprezintă titlu executoriu însă a uitat să menționeze faptul că, benevol, asociația de proprietari a plătit la Colterm contravaloarea facturii nr. 19578 din data de 30/04/2011 care a făcut obiectul dosarului nr. 23387/325/2012. La momentul actual, asociația de proprietari a achitat către COLTERM SA întreaga valoare a facturii adică 7.194,61 lei în patru rate (…) De asemenea au fost achitate integral și penalitățile pe care furnizorul de energie termică le-a calculat și impus conform legislației în vigoare (…) Menționăm că singurele cheltuieli neachitate au fost cheltuielile de judecată, în valoare de 154,30 lei, pe care, deși am dorit să le achităm, S.C. COLTERM S.A. nu le-a facturat. Deoarece cheltuielile de judecată nu au fost facturate de furnizor, nu am avut posibilitatea să le achităm chiar dacă am întrebat în nenumărate rânduri, când am achitat alte facturi, cum putem plăti acele cheltuieli, dar nimeni nu a știut cum se pot plăti. Or, atât timp cât nu există o factură pentru acea sumă, asociația de proprietari nu poate face plăți, chiar către furnizori de servicii, fără un document contabil legal, așa cum prevede legea contabilității. Precizăm că S.C. COLTERM S.A. cu rea-credință nu a recunoscut că noi am plătit contravaloarea facturii din 2011 precum și penalitățile de întârziere calculate și impuse, refuzând să ne încaseze cheltuielile de judecată. Refuzul nejustificat al creditoarei de a factura și încasa de la noi cheltuielile de judecată impuse de instanță nu poate duce la încuviinţarea executării silite şi obligarea noastră la plata sumei de 8.604,57 lei, sumă care cuprinde și cheltuielile de executare silită calculate la întreaga sumă de recuperat nu numai la cheltuielile de judecată”.

 

Oamenii au anexat și copii ale chitanțelor, prin care demonstrau că, exceptând suma reprezentând cheltuielile de judecată, una oricum derizorie în raport cu debitul principal, și-au achitat întreaga datorie încă din anul 2013.

 

 

Pe cale amiabilă

În linii mari, aceeași contestație a fost depusă de asociațiile de proprietari și la sediul executorului judecătoresc care emisese somațiile respective, iar acesta, pus în fața evidenței, a realizat că oamenii au dreptate, astfel încât, în final, sumele pe care asociațiile urmează să le plătească au fost reduse la cele câteva sute de lei reprezentând cheltuielile de judecată, care, în fond, nu fuseseră achitate încă de acum trei ani din culpa creditorului, S.C. Colterm S.A., nu a debitorilor!

 

E la mintea cocoșului că, din moment ce au plătit sume de ordinul zecilor de mii de lei, achitarea unei sume de… o sută și ceva de lei reprezenta o nimica toată. Așa însă, din cauza refuzului inexplicabil al celor de la Colterm, plata acelor cheltuieli de judecată a rămas în aer până în anul de grație 2015…

 

 

Întrebări retorice

Am încercat să aflăm un punct de vedere din partea companiei de termoficare, căreia i-am adresat două întrebări: de ce compania Colterm nu a informat executorul judecătoresc că sumele obținute prin sentințele respective au fost achitate de asociațiile de proprietari încă din anii 2013-2014 și că debitele ce urmau a fi recuperate prin acțiunea executorului judecătoresc reprezentau, de fapt, doar cheltuielile de judecată?; de ce reprezentanții Colterm au refuzat să factureze, la vremea respectivă (anii 2013 și 2014) și sumele reprezentând cheltuielile de judecată, atâta vreme cât asociațiile de proprietari au insistat, chiar în mai multe rânduri, să plătească respectivele sume? Până la ora redactării acestui articol, n-am primit nici un răspuns.

 

 

Metode noi de „fidelizare”

Așa cum se spune, totul e bine când se termină cu bine, însă timișorenii somați pe nepusă masă au rămas cu un gust amar din cauza acestei noi mostre de „profesionalism” oferite de reprezentanții companiei de termoficare, care i-au pus degeaba pe drumuri chiar în preajma sărbătorilor de iarnă. E cel puțin curios cum, în contextul avalanșei de debranșări din fiecare vară, Colterm-ul, în loc să-și fidelizeze clienții care i-au mai rămas, îi tratează într-o asemenea manieră…


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

1 Comments
grecu ovidiu 24 ianuarie 2016
regie monopolista sustinuta si de primaria "robista"...