Precizări de la FALT pentru asociațiile de proprietari din Timişoara

FALT: „Solicităm TVA de 5 la sută la energia termică pe tot anul”

Ca urmare a unor informații apărute în presă, referitoare la modul de organizare și de desfășurare a activităților asociațiilor de proprietari, Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara se vede nevoită a aduce clarificări cu privire la anumite aspecte.

Astfel, una dintre afirmații este: „Asociația de proprietari poate penaliza pecuniar persoanele care nu respectă anumite reguli, fie prin aplicarea unui procent de penalizare care nu poate depăși 0,2 la sută pe zi, fie prin aplicarea unei penalități în cuantum fix pentru încălcarea regulilor”. De fapt, Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, nu dă posibilitatea asociațiilor de proprietari de a aplica penalități decât pentru neplata la termen nicidecum pentru încălcarea unor reguli.

S-a mai spus: „Numele, prenumele, datele de pe Cartea de Identitate ( serie, număr), CNP, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de domiciliu și cota parte indiviză reprezintă, conform Regulamentului GDPR, date cu caracter personal” și „Separat, va exista o listă de plată nepublică, unde apare concordanța între acest cod și numele proprietarului, pentru a fi consultata de proprietari. În concluzie, lista de plată nu trebuie să conțină date cu caracter personal special”. FALT precizează că lista de plată este una singură, iar conținutul ei este publicat în Monitorul Oficial în Anexa la Ordinul nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. Cota parte indiviză nu poate fi nicidecum dată cu caracter personal.

În ceea ce privește faptul că „Atestatul administratorului este valabil pe tot teritoriul țării”, această prevedere nu există în actuala Lege nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Deși Primăria Timișoara, față de alte primării, eliberează atestate pe care specifică că sunt valabile pe tot teritoriul țării, în baza unei hotărâri de Consiliu Local, Consiliul Local emite hotărâri care sunt valabile doar pe unitatea administrativ teritorială și nu în alte unități. Prevederea era în normele la Legea nr. 230/2007, lege și normă abrogate. Primăria Timișoara nu cunoaște legea. Primăria Arad emite corect certificatul de atestare.

S-a afirmat că administratorii care nu au încheiat o asigurare pentru răspundere civilă săvârșesc o contravenție („La fel și administratorii care nu au încheiat o asigurare pentru răspundere civilă”). Legea nu prevede obligativitatea decât dacă adunarea generală a hotărât în acest sens.

„În baza art. 2 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, art. 46 aliniat (6)- (9), art. 69 aliniat (1), (2), art. 71 aliniat (5), administratorul poate fi schimbat doar atunci când nu îndeplinește condițiile stipulate de prezenta lege, nu prezintă cazierul judiciar către comitetul executiv în termen de 5 zile de la numirea în funcție, are atestatul pentru ocuparea funcției de administrator de condominii expirat, suspendat sau retras; intervine una din situațiile de incompatibilitate menționate în prezenta lege; a suferit condamnări pentru infracțiuni de natură economico- financiară”.

FALT spune că Art. 2 din lege nu se referă la administratori, nici art. 46 aliniat (6)- (9), nici art. 69 aliniat (1), (2); nici art. 71 aliniat (5).
Indirect, rezultă că asociațiile nu pot schimba un administrator. În general, administratorii sunt persoane fizice autorizate și ca atare nici măcar Codul Muncii nu poate interveni. Când e vorba de renunțarea la serviciile administratorului, renunțarea se face în conformitate cu Codul Muncii, respectiv contractul de prestări servicii.

O altă afirmație este că apometrele se schimbă din 7 în 7 ani. Fals, susține FALT, pentru că în anexa la Ordinul nr. 148/2012 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. 2012, se prevede că apometrele de apă rece se verifică la 7 ani, iar cele de apă caldă la 4 ani, cele de gaz la 8 ani.

CITEŞTE ŞI: Asistență de la primăria Timișoara pentru reabilitarea clădirilor istorice

FALT vine cu precizări și în privința faptului că asociațiile de propoietari ar putea angaja persoane care desfășoară activități cu caracter ocazional („În plus, activitățile cu caracter ocazional pot fi exercitate de către zilieri conform Legii nr. 52/2011. Asociația de proprietari poate angaja zilieri, persoane fizice, cetățeni români sau străini, care să desfășoare activități necalificate de întreținere și curățenie cu caracter ocazional”.

Fals, spune FALT, e o informație foarte gravă care poate duce la amendarea asociațiilor de proprietari. Legea nr. 52/2011 nu dă acest drept asociațiilor de proprietari, deși FALT și Liga HABITAT au cerut de fiecare dată când legea respectivă s-a modificat să fie cuprinse și asociațiile de proprietari.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.