Noii parlamentari au deja de lucru. Sunt aşteptate clarificări la o lege importantă pentru proprietarii de apartamente

blocuri timisoara 3

Printr-un comunicat semnat de Petru Olariu, Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara (FALT) anunță că, în data de 24.11.2020, în urma demersurilor repetate ale Ligii Habitat (a cărei membră este și FALT), plenul Camerei Deputaților a adoptat, cu 224 de voturi pentru și 3 abțineri, un amendament la Ordonanța Guvernului nr. 21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea şi funcționarea asociațiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, prin care se prorogă până la data de 1 ianuarie 2022 termenul până la care administratorii de condominii trebuie să obțină certificate de calificare profesională care dovedesc calificarea profesională pentru a îndeplini ocupația de administrator, în conformitate cu prevederile Legii 196/2018.

Un prim pas în înlăturarea unui abuz

De asemenea, Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara (FALT) informează că, în urma demersurilor făcute către Instituția Prefectului Timiș, aceasta a cerut Consiliului Local Timișoara anularea Hotărârii nr. 357/01.09.2020 ”Privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice şi autorizare a persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcției de administrator de condominii în Municipiul Timișoara și metodologiei de reatestare pentru îndeplinirea funcției de administrator de condominii în municipiul Timișoara a persoanelor fizice ale căror atestate au fost retrase”, prin care se încalcă grav drepturile administratorilor de imobile. În caz contrar prefectura va introduce acțiune în anularea hotărârii la instanța de contencios administrativ.

Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara este pregătită să acționeze în instanță Consiliul Local dacă acesta nu va anula hotărârea menționată.

 

  Legea nr. 196/2018 trebuie îmbunătățită

Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara (FALT) a oferit partidelor și alte informații cu privire la stadiul în care se află proiectele de îmbunătățire a Legii nr. 196/2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. „Proiectul de lege se află în momentul de față la Camera Deputaților, care trebuie să dea votul final. Grupul de lucru la care a participat FALT şi Liga Habitat nu s-a mai întrunit, deşi am solicitat expres continuarea activităţii”, arată Petru Olariu, președintele FALT, adăugând: „În luna iunie, la solicitarea noastră, proiectul a fost retras de pe ordinea de zi pentru că nu s-au finalizat discuţiile la grupul de lucru şi ca atare nu s-a emis nici raportul de către comisia de administrație publică, respectiv comisia juridică. În toamnă am solicitat reluarea discuţiilor, dar acest lucru nu s-a întâmplat, probabil din cauza celor două campanii pentru alegeri”.

 

Solicitare către partide

FALT a solicitat principalelor partide parlamentare, PNL, PSD, USR, PMP, PRO ROMÂNIA să-și expună poziţia acestora faţă de cele trei proiecte de îmbunătăţire a legii (aparținând USR, PNL și PSD) şi să-și asume dacă susţin sau nu îmbunătățirea Legii nr. 196/2018. „Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara, (FALT), organizație neguvernamentală care reprezintă interesele a 3.523 de asociații de locatari/proprietari, solicită sprijinul dvs. pentru susţinerea proiectelor de modificare a legii 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor”, se arată în scrisoarea trimisă partidelor de către FALT.

Conform reglementărilor în vigoare, cele trei proiecte trebuie contopite in unul singur, care să intre la vot final în Camera deputaților. Proiectele prevăd modificarea unui număr foarte mare de articole, din cauză că legea este foarte proastă.

 

De ce trebuie modificată legea

FALT prezintă și câteva exemple pentru a se înțelege mai clar de ce se necesită îmbunătățirea legii: „art. 106 obligă administratorii să urmeze un nou curs de 720 ore/360, curs administrator de condominiu fără să țină cont că aceştia au urmat un curs cu diplomă eliberată de Ministerul Muncii şi Ministerul Învățământului şi recunoscută în U.E. În plus, au mai susținut şi un examen de atestare pentru administrator de imobile. A fost schimbată o denumire ca să se creeze obiectul muncii pentru firmele care sunt fabrici de diplome. S-a încălcat astfel un drept câștigat.

Articolul 104, alineatul 2, prevede organizarea asociațiilor de proprietari deja înființate, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Nu e clar ce înseamnă cuvântul organizare. Dacă toate asociațiile trebuie să meargă la instanță pentru organizare, este un dezastru. Sunt orașe în care asociațiile sunt organizate pe cartiere, acum se vrea oare desființarea lor, fără a se spune explicit?

Referitor la statut, se putea preciza că acesta se actualizează conform legii, la prima modificare”.

 

Sancțiuni aberante

FALT explică mai departe: „la articolul 102, litera e, se prevede sancționarea organelor alese ale asociației, cu amendă de până la 5.000 lei pentru nerespectarea statutului, acordului de asociere, or sancțiunea trebuie să fie din partea membrilor asociaţiei, şi nu a primăriei. Cine sancționează un partid sau un ales dacă nu respectă statutul sau promisiunile electorale?

La art. 102 alin 1, lit. q, se prevede sancțiune pentru neconvocarea adunării generale cu amendă de 1.000 lei, când în lege există posibilitatea ca 20% din numărul de proprietari să poată convoca oricând adunarea generală”.

 

Alte aberații

„Articolul 17, alineatul 7, prevede că la înscrierea ulterioară în asociația de proprietari a celor care nu au fost prezenți sau a celor care ulterior au devenit proprietari, aceștia să semneze un act adiţional la acordul de asociere, fapt ce ar însemna ca mereu asociația să fie în instanță, pentru că cineva a cumpărat un apartament, întrucât la al.8 se spune expres “instanţa”, iar la al. 7 se spune că se păstrează la asociaţie, alineatul 8 contrazice alineatul 7 şi nu era în proiectul de lege.

Articolul 20, alineatul 1, prevede că fiecare asociaţie de proprietari este obligată să deţină un singur cont bancar. Se încalcă astfel dreptul unei persoane juridice de a avea câte conturi are nevoie. De exemplu, un cont pentru reparaţii şi un cont pentru cheltuieli curente.

Articolul 67, alineatul 2, prevede că administratorul este obligat ca în 24 de ore de la încasare să depună banii încasați în cont, introducând un plafon de casă de 1.000 de lei. Se face astfel o mare discriminare asociațiilor de proprietari, când se ştie că de la integrarea în UE nu mai există plafon de casă şi nimeni în România nu are plafon de casă! Toate plățile sunt reglementate de BNR şi ministerul finanțelor şi nu prin Legea 196/2018. Și această prevedere este absurdă”, arată reprezentanții FALT.

 

Alte anomalii

Iar enumerarea anomaliilor conținute de lege continuă: „Plata personalului de regulă se face direct în numerar, pentru că persoanele respective nu au cont. Ce facem, depunem în cont ca apoi să îi scoatem în numerar şi plătim comisioane şi timp pierdut! Sunt cazuri când trebuie să cumpărăm materiale din magazine, pentru reparaţii, ce facem, nu mai cumpărăm pentru că la magazine nu mergem cu ordin de plată?

Articolul 66, alin. 2 prevede că administratorul nu poate să utileze în niciun fel fondurile asociației, fără hotărârea scrisă a adunării generale sau a deciziei comitetului executiv.

Legiuitorul nu cunoaște faptul că fondul de rulment se folosește de către administrator în fiecare lună, pentru fiecare plată şi asta ar însemna ca în fiecare lună să facă adunări generale sau decizii de comitet executiv, este absurd!”.

 

Situații absurde

„Articolul 77, alin. 2 stipulează că fondul de rulment se depune în contul asociației. Întrebare: cu ce se mai fac plățile despre care am vorbit anterior? Amenda este 9.000 de lei.

Articolul 102, alin. 1 lit. prevede că utilizarea cu altă destinație a fondurilor asociației se pedepsește cu 9.000 lei.

Se încalcă un drept al proprietarilor de a dispune de fondurile proprii, în situații obiective (de exemplu, cazul în care unii proprietari nu pot plăti întreținerea şi pentru ca asociaţia să nu fie debranșată, se apelează la plata din aceste fonduri, până la recuperarea cheltuielilor de la cei care nu au plătit). Se dorește oare să ne împrumutăm de la bănci, iar noi să ţinem banii în cont, fără dobândă şi să mai plătim şi comisioane?”, întreabă dl Petru Olariu.

 

Fără limite

Iar absurdul nu are limite. „Art. 102. lit. m prevede că pentru utilizarea şi gestionarea veniturilor asociației altfel decât conform cu aberațiile enumerate, amenda este de 10.000 lei. Ni se impune ce să facem cu banii noștri, e absurd!

La art. 108. alin 2 se stipulează ca Ministerul Dezvoltării să facă statutul asociației, când în mod normal, în lege la art. 15 alin 3 şi 4 se precizează ce trebuie să conțină statutul, foarte detaliat.

Această prevedere a făcut posibil ca Ministerul Dezvoltării să facă un statut prin care s-a încălcat legea. De exemplu, în statutul aprobat de Ministerul Dezvoltării se prevede că orice hotărâre de adunare generală se trece în statut şi ca atare la fiecare hotărâre se merge la instanță.

Art. 32. alin 3: înainte de modificarea aspectului fațadei, președintele solicită Primăriei toate informațiile şi restricțiile referitoare la culoare, aspect, etc.

Este o birocrație inutilă. Toate lucrările se fac pe bază de certificate de urbanism, avize, proiect, autorizații. Se mai prevede şi amendă de 5.000 lei”, arată reprezentanții FALT.

 

Lanțul inepțiilor

Iar șirul inepțiilor nu se oprește aici. „La secțiunea 3. a. <<Repartizarea cheltuielilor>>, au uitat să spună cum se repartizează gazul şi încălzirea.

Art. 33. alin 9 prevede că notarea debitelor în cartea funciară este condiționată de 3 luni şi trebuie să depăşească valoarea salariului de bază minim brut pe țară. Or sunt cazuri când nu se atinge valoarea salariului, pentru că nu mai sunt cheltuieli cu încălzirea.

Art. 48 alin. 3 stipulează ca la adunarea generală reconvocată să se facă dovada că toți membrii au fost convocați, lucru destul de greu, astfel că, practic, nicio adunare generală reconvocată nu este statutară.

Art. 55 alin. 3 prevede ședințe de comitet cel puțin o dată pe lună, convocate pe tabel convocator, cu cel puțin 5 zile înainte.

Birocrație. De regulă președintele discută cu membrii şi stabilește de comun acord data, fără alte formalități. Cine mai este de acord să facă astfel parte din comitetul executiv?”.

„Condamnați la locul de muncă”

„Art. 55 alin. 8 stipulează că un membru demisionar este pedepsit, condamnat la locul de muncă, el nu poate pleca până nu se alege altul. Art. 77 Prevede termene de plată de 61 de zile, fără penalizări, ori asociația are termene de 45 de zile de la emiterea facturii, care vine cu 15 zile întârziere, este o necorelare. Conform art. 57 lit. i, Cartea de imobil trece în sarcina președintelui, contrar OUG 97/2005.

Art. 57 lit. m prevede că președintele afișează programul încasărilor, or este absurd, acest lucru îl face administratorul.

Legea prevede în mai multe articole, prea multe documente care să se afișeze la avizier şi nu există spațiu (oricând asociația poate fia amendată pentru un lucru pe care nu îl poate respecta)”, mai arată reprezentanții FALT în scrisoarea adresată partidelor parlamentare, adresa fiind semnată de Petru Olariu, în calitate de împuternicit al comitetului director al Federației Asociațiilor de Proprietari Timișoara (FALT).

Reprezentanții FALT speră ca noii parlamentari, aleși în urma votului de ieri, să fie mai deschiși decât precedenții și să repare o lege strâmbă, care provoacă multe probleme celor care le-au dat votul.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns