Licitație publică – plug, remorcă, cambinator

anaf 3

In temeiul art.9 alin.(1) din O.G. nr.14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut faptul ca, la sediul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş din Timisoara, str.Gheorghe Lazar, nr.9B, camera 706, se va organiza licitatie publica pentru valorificarea bunurilor devenite proprietate de stat.

I. Licitatie organizata in data de 12.06.2018, ora 11.00 pentru urmatoarele bunuri mobile:
– Plug culoare albastru cu 2 brazde (trupite) – 1800 lei / buc – 2 buc
– Remorca culoare verde, sarcina maxima 3200 kg – 2300 lei
– Plug albastru cu 3 brazde (trupite) – 4500 lei /buc – 2 buc
– Combinator – 1800 lei
– Plug culoare verde, marca Tiger 220 cu 2 brazde (trupite) – 2000 lei/buc – 2 buc
– Remorca culoare rosu nefunctionala, marca Kemper – 230 lei
– Remorca culoare albastru, nefunctionala – 230 lei
– Mig azot culoare verde – 1100 lei

II. Cei interesati in cumpararea bunurilor, vor depune ofertele de participare la licitatie la registratura A.J.F.P. Timis, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, precum si urmatoarele documente:
a) dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei, suma ce se va vira la Trezoreria Timisoara in contul RO59TREZ6215005XXX000314 – CF 4358053;
b) imputernicire notariala a persoanei care il reprezinta pe ofertant, dupa caz;
c) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de O.R.C sau dupa certificatul de inregistrare fiscala, dupa caz;
d) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana si legalizat;
e) pentru persoane fizice romane, copie de pe actul de identitate;
f) pentru persoane fizice straine, copie de pe pasaport sau carte identitate, dupa caz ;
g) certificat de atestare fiscala emis de creditorii fiscali, din care sa rezulte ca participantul nu are obligatii fiscale ( Primarie si Administratia Finantelor Publice);
Pasul de licitatie este de 5% din pretul de pornire a licitatiei.

Adjudecatarul este obligat sa plateasca pretul, diminuat cu contravaloarea garantiei, in termen de cel mult 5 zile de la data licitatiei, la Trezoreria Timisoara in contul RO46TREZ6215085XXX008091- CF 21660875.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la compartimentul valorificari bunuri din cadrul A.J.F.P.Timis, et.7, cam. 706 sau la nr.telefon 0256/499334; 0256/499335, int. 503.
Sef Administratie adj. – Colectare
Catalina Trailovici


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns