Licitație publică – autotractor și semiremorcă

anaf 3

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 07, luna iunie, anul 2018, ora 13.00, în localitatea Sannicolau Mare, str.Republicii, nr.30, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC “ VITALITE TRANSALGA “ S.R.L. loc. Timisoara , prima licitaţie .

Denumirea bunului mobil
Descriere sumară Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,
dacă este cazul Preţul de evaluare sau
de pornire al licitaţiei 3, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)
1. Autotractor marca Scania , model R124LA, cilindree 11705cmc , motorina , culoare negru an fabricatie 2002 , km bord 808833 Nu sunt 19600 19%
1. Semiremorca marca Schmitz, caroserie platforma cu obloane metalice si prelate model SCS24/L-13.62E, culoare rosu , an fabricatie 2001, sarcina totala maxim autorizata 33.000 kg Nu sunt 12600 19%

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO09TREZ6275067XXX000555, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Sannicolau Mare;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului( autentificata la notar) prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/370202


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *