Licitație ANAF – Vânzarea unor bunuri mobile

anaf 3

DOSAR de executare nr. 34707023
TMGDEJ 47853/18.10.2018

ANUNTUL PRIVIND VANZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
..

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207.2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 19, luna 11, anul 2018, ora 13,00, in localitatea Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde la a IV a licitatie urmatoarele bunuri mobile:
denumirea bunului mobil , descrierea sumara : Drepturi reale si privilegile care greveaza bunurile, daca este cazul Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL
1074410S+
CUTIT Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.
MASINA DE GATIT, ALIMENTARE GAZ METAN CU 6 OCHIURI, MARCA MODULAR nu sunt 1.773 19 % 2.110
MASINA DE GATIT PROFESIONALA 4 OCHIURI, MARCA ARTIC nu sunt 939 19 % 1.117
MASINA DE GATIT PROFESIONALA 3 OCHIURI, MARCA ARISTON nu sunt 991 19 % 1.179
BLAT TAMPLARIE TERMOREZISTENT –SUPORT DIN SCANDURA REALIZAT MANUFACTURIER nu sunt 104 19 % 124
BLAT TAMPLARIE TERMOREZISTENT –SUPORT DIN SCANDURA REALIZAT MANUFACTURIER nu sunt 104 19 % 124
VIDEOPROECTOR MARCA BENQ, MODEL 3DMH750 FULL nu sunt 887 19 % 1.055
STATIE SONY CU 4 BOXE JBL nu sunt 1.825 19 % 2.172
LAPTPP MARCA ASUS, MODEL G 752V nu sunt 2.555 19 % 3.041

* Regimul si cotele de tax ape valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu cu modificarile si completarile ulterioare
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare
Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :
a. ofertele de cumparare :
b. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei . Plata taxei se va efectua in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .
c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);
d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,
e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate
g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h. declaratie pe propria raspundere ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii :
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *