Gospodarii bănățeni, mai muncitori, dar mai puțin întreprinzători

Regiunea Vest-Timișoara este, la nivel național și cu excepția Capitalei, cea mai dependentă de ”circuitul banilor în natură”. Cel puțin așa arată o recentă anchetă efectuată, în acest trimestru, de Institutul Național de Statistică asupra veniturilor și consumului populației pe parcursul anului calendaristic 2016.

Mai exact, 50,8 la sută din gospodăriile existente în județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș își asigură grosul veniturilor din salarii, iar alte 41,4 la sută, din pensii, în vreme ce gospodăriile care se bazează în principal pe câștigurile din activități independente reprezintă doar 1,6 procente – diferența reprezentând-o venturile din agricultură (2,5 la sută), respectiv, din ajutorul de șomaj și alte forme de asistență socială (1,9 procente). Această stare de lucruri semnalează, în același timp, o economie regională relativ funcțională și care valorifică aproape la maximum resursele de forță de muncă în activități supuse taxelor și impozitelor la vedere, dar – ceea ce este mai puțin onorabil – și un grad redus (în orice caz, mult mai mic decât ne-am fi așteptat pe o piață ocupațională care are imaginea unei regiuni cu multă inițiativă) de activități liber-profesioniste performante sub aspect social.

Pentru comparație, să amintim că cel mai ridicat procent de gospodării liber-profesioniste se înregistrează, doar aparent surprinzător, în regiunea cea mai săracă a țării (Nord-Est), de 8,5 la sută, pe locul doi situându-se regiunea Centru, cu 6,5 procente.

Încurajator este, în schimb, faptul că în agricultura acestei regiuni – care reprezintă, să nu uităm, al doilea mare bazin agricol al țării – ponderea populației efectiv ocupate în agricultură este foarte mică, ceea ce denotă existența unor activități agricole cu indicatori de rentabilitate ridicați. Să consemnăm, tot pentru comparație, că 16,7 la sută din gospodăriile regiunii Nord-Vest sunt dependente de muncile câmpului, iar pe locul doi se află Oltenia, cu 10,5 procente.

Oarecum surprinzător este și faptul că, în afara Capitalei (care depășește cu peste 40 la sută media națională a veniturilor realizate de o gospodărie), regiunea Vest-Timișoara este depășită la acest capitol de sensibil mai săraca regiune Nord-Vest (Cluj-Napoca), la noi realizându-se în medie 3.127 de lei pe gospodărie, în vreme ce clujenii ating 3.150 de lei lunar.

Explicația constă în faptul că Vestul grupează și singurele două județe în care procesul de dezindustrializare a depășit 30 de procente – Hunedoara și Caraș-Severin – şi care, inevitabil, realizează o medie a veniturilor pe gospodărie sub 70 la sută din media națională.

0 Comments

No Comment.