Facilităţi pentru pensionari

Începând din această lună, programul de compensare cu 90 la sută a medicamentelor pentru pensionari s-a modificat, anunţă reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Timiş.

Astfel, beneficiarii acestui program sunt pensionarii cu venituri de până la 900 de lei pe lună inclusiv, care nu primesc şi indemnizaţie socială, indiferent dacă realizează sau nu venituri, şi pensionarii cu venituri din pensie şi indemnizaţie socială (cumulate) de până la 900 de lei pe lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venitzuri.

Până în prezent, beneficiau de această compensare pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 700 de lei pe lună. De asemenea, beneficiarii programului nu trebuie să mai depună la medicul de familie declaraţia pe propria răspundere referitoare la veniturile obţinute, urmând să prezinte doar talonul de pensie şi actul de identitate.

„Prin noul program de compensare se doreşte în primul rând creşterea numărului de beneficiari ai acestui program, iar în al doilea rând s-a avut în vedere debirocratizarea activităţii medicilor de familie, care nu mai trebuie să solicite declaraţii pensionarilor”, a spus preşedintele – director general al CJAS Timiş, Victor Dumitraşcu.

0 Comments

No Comment.