Despăgubirile pentru case, doar până în 30 iunie. Acesta este termenul-limită până la care se pot introduce acţiuni în instanţă

Acordarea despăgubirilor pentru imobile continuă să suscite interes. Pentru a elimina controversele apărute, Loredana Bugarski, avocat în cadrul Baroului Timiş, a făcut clarificările necesare: „După atâţia ani în care au aşteptat zadarnic soluţionarea cererilor de restituire a caselor şi terenurilor de către primărie sau ANRP, beneficarii acestora se văd obligaţi să se adreseze instanţei de judecată până în data de 30 iunie 2017.

Această soluţie este consacrată de dispoziţiile Legii 165/2013, conform căreia entităţile investite de lege cu soluţionarea acestor cereri trebuie să se pronunţe asupra lor într-un anumit termen prevăzut de lege.

Acesta a expirat în 1 ianuarie 2017, iar legea prevede posibilitatea de a ne adresa instanţei de judecată până în 30 iunie 2017. Concret, în cayul celor pentru care primăria sau unitatea deţinătoare a imobilului nu a soluţionat cererea de restituire cu privire la imobil, titularul este obligat ca până în 30 iunie 2017 să formuleze acţiune în instanţă, solicitând acesteia obligarea emiterii dispoziţiei şi trimiterea dosarului către ANRP.

După acest termen, este discutabil dacă instanţele de judecată nu vor cosidera aceste acţiuni tardive. Pe de altă parte, dacă s-a emis dispoziţia primarului şi dosarul este la ANRP, iar această institutie nu a soluţionat încă dosarul, titularul cererii se poate adresa instanţei, dar neapărat până în 30 iunie. În această situaţie, trebuie ştiut că instanţele de judecată se pot pronunţa şi cu privire la dreptul persoanei de a primi despăgubiri, precum şi privind cuantumul acestora. Este de preferat ca instanţele de judecată să rezolve aceste dosare în favoarea foştilor proprietari, stabilind dreptul acestora de a încasa despăgubiri, precum şi valoarea lor sau dispunând restituirea imobilelor în natură, acolo unde este posibil, faţă de situaţia în care titularii cererilor mai au aştepat ani buni până la o soluţionare de către ANRP.

Trebuie însă îndeplinită o singură condiţie, aceea de a se adresa instanţei de judecată până în 30 iunie. Termenul de şase luni prevăzut în acest sens apare ca unul de decădere. Tot un termen de decădere este şi acela de 30 de zile, în care trebuie atacate deciziile emise deja de către ANRP sau celelalte entităţi, acestea putând fi contestate în instanţă de către toţi cei care se consideră nedreptăţiţi de conţinutul lor.

O altă categorie de persoane cărora li se pot acorda drepturi o reprezintă beneficiarii despăgubirilor acordate în baza Legii 164/2014, pentru bunurile deţinute în Bulgaria şi Basarabia. Celor cărora le-au fost soluţionate deja dosarele de către prefectură şi li se comunică de către ANRP decizii de invalidare a hotărârii emise de prefectură, adică li se încalcă dreptul de a încasa despăgubiri, pot ataca aceste decizii în instanţă, dar obligatoriu în termen de 30 de zile de la comunicare, în caz contrar cauza fiind definitiv pierdută. Sunt foarte multe situaţii în care ANRP respinge pe bandă rulantă aceste dosare, pentru motive care nu au legătură cu legea, tocmai pentru a evita plata despăgubirilor. Singura şansă o reprezintă acţiunile în instanţă având ca obiect anularea acestor decizii.

Mai există o categorie numeroasă de beneficiari ai despăgubirilor acordate pentru bunurile abandonate forţat în Bulgaria sau Basarabia, ale căror dosare sunt în curs de soluţionare fie la Comisia Judeţeană Timiş pentru aplicarea Legii 9/1998 sau a Legii 290/2003, fie la Comisia Municipiului Bucureşti pentru aplicarea acestor legi, sau la Serviciul pentru aplicarea Legii 164/2014 din cadrul ANRP. Aceste instituţii au iniţiat de mult timp corespondenţe cu beneficarii acestor despăgubiri, în cadrul căreia se comunică destul de lapidar actele obligatorii pentru completarea acestor dosare şi pentru emiterea unei eventuale decizii de validare. Din păcate, sunt foarte mulţi care, din neştiinţă, ignoră aceste adrese şi nu depun actele necesare în termenul de decădere de 120 de zile, care totuşi poate fi prelungit.

De aceea, îi sfătuiesc pe cetăţeni să fie foarte atenţi la aceste înscrisuri primite, să acorde multă seriozitate stadiului în care se află dosarul şi să apeleze la consultanţă de specialitate pentru rezolvarea acestor dosare, întrucât o eventuală decizie de invalidare din partea ANRP necontestata in termenul legal, reprezinta, conform actualei legisalţii, un dosar definitiv pierdut”.

1 Comments
Bogdan 09/10/2017
Nu cumva sa prelungit termenul de soluționare a dosarelor de compensare prin puncte -dispozitiile de primar- și trimiterea lor către ANRP? Mai poate fi dată în judecată Primăria dacă pina in prezent nu a soluționat dosarul? Și dacă da pina la ce data? Mulțumesc!