Cum începe noul an școlar în Timiș? Peste 1.000 de elevi din județ se află în situația de abandon școlar

Oficial! Vacanţa de primăvară va include Paştele ortodox

Cum începe noul an școlar în Timiș? Peste 1.000 de elevi din județ se află în situația de abandon școlar.

Aproximativ 100.000 de antepreșcolari, preșcolari și elevi din județul Timiș se pregătesc să pășească în noul an școlar. Pentru sistemul de învățământ românesc, anul școlar 2022/2023 vine cu schimbări majore, îndeosebi în ceea ce privește structura lui. În primul rând, cursurile încep mai devreme, respectiv pe 5 septembrie.

CITEȘTE ȘI: Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Tradiții și obiceiuri pentru ultima sărbătoare a anului bisericesc

Organizarea procesului didactic nu se mai face pe semestre, ci pe module. Vor fi cinci module, cu cinci vacanțe intercalate pentru toți elevii. Elevii vor încheia anul școlar pe 16 iunie, cu unele excepții: clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă pe 2 iunie 2023; clasa a VIII-a pe 9 iunie 2023; clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia celor de-a XII-a și a XIII-a, clasele din învăţământul postliceal, cu excepţia calificărilor din domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică, şi clasele din învăţământul profesional pe 23 iunie 2023.

Anul școlar 2022/2023 are o ”vacanță de schi”, în luna februarie, stabilită diferențiat, în funcție de opțiunile exprimate în fiecare județ. În Timiș, această vacanță este în perioada 20-26 februarie.

Vacanța din octombrie, de care în anii anteriori beneficiau doar preșcolarii și elevii din clasele primare, este acum obligatorie pentru toți anii de studiu din învățământul preuniversitar. Ea a fost stabilită în intervalul cuprins între 22 și 30 octombrie.

Anul școlar cuprinde două săptămâni ”altfel”: „Școala altfel” și „Săptămână verde”, în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, în intervalul stabilit de fiecare unitate de învățământ în parte.

Tezele semestriale nu mai sunt obligatorii. Evaluarea elevilor se va face în funcție de metodele, tehnicile și instrumentele de evaluare alese de profesori. Va exista o singură medie la fiecare disciplină, care se va încheia la sfârșitul anului școlar. Notarea se va face pe parcurs, în funcție de numărul de ore prevăzut în planul cadru pentru fiecare disciplină. Numărul de calificative (utilizate în clasele I-IV) și de note (în gimnaziu/liceu/învățământ postliceal) acordate anual va fi cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ. La nivelurile antepreșcolar, preșcolar și clasa pregătitoare, evaluarea se va realiza prin aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului.

În învățământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră și o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră. La clasa pregătitoare și la clasa I, activitățile de predare-învățare- evaluare acoperă 30—35 de minute, restul de timp fiind destinat activităților recreative. În situațiile în care clasele din învățământul primar funcționează împreună cu alte clase din nivelurile superioare de învățământ, ora de curs este de 50 de minute. Pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră. După a treia oră de curs se poate stabili o pauză de 15—20 de minute. În situații speciale (epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale), pe o perioadă determinată, durata orelor de curs și a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ, cu informarea inspectoratului școlar (art 11, ROFUIP).

Pentru fiecare elev va fi întocmit un plan individual de învățare, scopul său fiind de inițiere a unor măsuri pentru consolidarea cunoștințelor, pentru întreprinderea unor acțiuni de învățare remedială și pentru stimularea elevilor capabili de performanțe superioare.

Elevii din clasa pregătitoare și clasa I nu pot fi lăsaţi repetenţi. ”Elevii care, pe parcursul anului școlar, au manifestat dificultăți de învățare, menționate în raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socioemoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor față de învățare, rămân în colectivele în care au învățat și intră, pe parcursul anului școlar următor, într-un program de remediere/recuperare școlară, realizat de un învățător/institutor/profesor pentru învățământul primar împreună cu un specialist de la centrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională” (art. 120, alin. 2, ROFUIP).

Educatorii, învăţătorii, institutorii, profesorii diriginţi au obligaţia de a prezenta, la începutul fiecărui an şcolar, elevilor şi părinţilor regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. De asemenea, în momentul înscrierii educabililor în registrul unic matricol, unitățile de învățământ vor încheia cu părinții sau reprezentanții legali un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților.

Potrivit datelor centralizate până în acest moment de Inspectoratul Școlar Județean Timiș, în învățământul timișean sunt înscriși 101.448 de educabili: 84 antepreșcolari, 19.281 preșcolari, 30.615 învățământ primar, 24.672 gimnazial, 20.033 liceal, 3.648 profesional, 3.115 postliceal. O parte dintre aceștia sunt repetenți (2.039 – cei mai mulți la nivel gimnazial), exmatriculați (356 – 272 în învățământul liceal) sau cu situația neîncheiată (1.114 – 243 în ciclul primar) – aflați în situația de abandon școlar.

În ceea ce privește condițiile existente în unitățile de învățământ din Timiș, eventualele probleme care ar putea exista la nivel de infrastructură, utilități, avize, logistică etc., lucrurile nu sunt clar conturate. Reprezentanții ISJ Timiș au transmis că pe 1 septembrie vor putea prezenta o situație a acestor aspecte.

Structura anului școlar 2022/2023:

Modulul 1 – cursuri: 5 septembrie 2022 – 21 octombrie 2022;

– vacanță: 22 octombrie 2022- 30 octombrie 2022;

Modulul 2 – cursuri: 31 octombrie 2022 – 22 decembrie 2022;

– vacanță: 23 decembrie 2022 – 8 ianuarie 2023;

Modulul 3 – cursuri: 9 ianuarie 2023 – 17 februarie 2023

(județul Timiș)

– vacanță: 20 – 26 februarie 2023 (jud. Timiș);

Modulul 4 – cursuri: 27 februarie 2023 – 6 aprilie 2023;

– vacanță: 7 aprilie 2023 – 18 aprilie 2023;

Modulul 5 – cursuri: 19 aprilie 2023 – 16 iunie 2023;

– vacanță: 17 iunie 2023 – 3 septembrie 2023.

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *