Conducerea Penitenciarului Timișoara, acuzată de abuz în serviciu

Conducerea Penitenciarului Timișoara, acuzată de abuz în serviciu

Conducerea Penitenciarului Timișoara, acuzată de abuz în serviciu.

Reprezentanții Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) susțin că au semnalat în repetate rânduri faptul că în Penitenciarul Timișoara, la conducerea căruia se află comisarul de poliție penitenciară Liviu Ștefăniță Marica, se comit abuzuri împotriva polițiștilor de penitenciare, iar ”respectarea legii este facultativă pentru conducerea închisorii care se ghidează după reguli și metehne din Coreea de Nord”.

Pe fondul celor constatate sau presupuse, federația a solicitat instituției să îi comunice regulamentul de ordine interioară, ”însă conducerea unității a refuzat în mod ilegal și abuziv transmiterea informațiilor solicitate, invocând faptul că aceste informații sunt exceptate de la liberul acces al cetățenilor la informații de interes public”, au afirmat reprezentanții federației. În consecință, aceștia au acționat în judecată penitenciarul, instanța obligând instituția să transmită organizației sindicale regulamentul solicitat și, totodată, să achite cheltuieli de judecată în valoare de 2.500 de lei.

CITEȘTE ȘI: Salariul minim va fi de 3.000 lei de la 1 ianuarie, iar în construcții va fi de 4.000 lei

”Din analiza sumară a Regulamentului de ordine interioară al Penitenciarului Timișoara, a rezultat faptul că acest act administrativ conține o serie de prevederi abuzive și care contravin legislației în vigoare, încalcând flagrant drepturile și libertățile personale și constituie o ingerință intolerabilă în viața personală a polițiștilor de penitenciare din cadrul Penitenciarului Timișoara. În acest sens, considerăm că se impune ca Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP), în virtutea prerogativelor de îndrumare, coordonare și control să întreprindă toate demersurile necesare, astfel încât abuzurile din Penitenciarul Timișoara să înceteze de îndată, iar persoanele care se fac vinovate de aceste fapte intolerabile într-un stat de drept, să fie trase la răspundere disciplinară, patrimonială și penală, după caz”, se arată în adresa transmisă de FNSAP directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisarul șef de poliție penitenciară Dan Halchin.

În același timp, FNASP informează faptul că va sesiza organele de urmărire penală împotriva persoanelor pe care le consideră vinovate de săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, ”prin încălcarea cu vinovăție (rea-intenție) a prevederilor unei legi (în speța de față Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public)”.

Referitor la acuzațiile aduse conducerii penitenciarului, la solicitarea ”Renașterii bănățene”, reprezentanții instituției au transmis faptul că în cadrul instituției funcționează ”principiul legalităţii, egalităţii şi cel al umanismului”, care ”guvernează atât măsurile şi actele dispuse cu privire la deţinuţi, cât şi cele care privesc resursa umană a cărei calitate este incontestabilă”. ” La nivelul comunității locale, Penitenciarul Timișoara este o instituție învestită cu încredere, care este consecința directă a respectării angajamentelor asumate, a îndeplinirii rolului său social și a implicării în evenimentele majore ale regiunii. La nivelul sistemul penitenciar românesc Penitenciarul Timișoara este o unitate de elită, cu rezultate excepționale atât în ceea ce privește folosirea persoanelor private de libertate la activități productive, implicarea în cadrul activităților de reintegrare socială, dar și pentru efortul depus pentru îmbunătățirea condițiile de detenție pentru deținuți dar și a condițiilor de muncă pentru personalul unității”, afirmă reprezentanții penitenciarului.

În ceea ce privește refuzul de a transmite FNASP regulamentul de ordine interioară, răspunsul pe care l-am primit primit din partea Penitenciarului Timișoara a fost următorul: ”Conform Articolul 117 din Legea nr.145/2019 privind Statutul polițiștilor de penitenciare (1), Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea acesteia elaborează regulamente de ordine interioară, cu consultarea organizaţiilor sindicale, prin care se stabilesc normele de ordine interioară, principiile şi regulile privind desfăşurarea activităţilor structurilor organizatorice ale acestora, precum şi modul de organizare a timpului de lucru, a pauzelor, evidenţa prezenţei şi a muncii suplimentare. (2) Prin ordin al ministrului justiţiei se stabilesc standardele privind condiţiile de muncă asigurate poliţiştilor de penitenciare. Regulamentul de Ordine Interioară al polițiștilor de penitenciare din cadrul Penitenciarului Timișoara a fost analizat în Consiliul de Conducere a fost supus procedurilor de informare și ulterior aprobat prin Decizia directorului penitenciarului. Regulamentul de Ordine Interioară este un act obligatoriu care cuprinde reglementări specifice condițiilor concrete de desfășurare a activității angajaților Penitenciarului Timișoara precum și standarde de conduită menite să contribuie la formarea și menținerea unui climat de ordine și disciplină în instituție, în concordanță cu prevederile legale, în vigoare. (…) Având în vedere că FSANP nu are filială în Penitenciarul Timișoara și nici un angajat nu este membru, administrația penitenciarului a apreciat că nu sunt aplicabile prevederile Legii 544/2001 și nu a dat curs solicitării. Ulterior, instanța a dispus prin hotărâre definitivă punerea Regulamentului de Ordine Interioară la dispoziția FSANP, aspect de care administrația Penitenciarului Timișoara a luat act și a pus în executare hotărârea instanței”.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *