Concurs cu dedicație pentru Mărioara: un post inventat de șef în Timișoara

Concurs cu dedicație pentru Mărioara: un post inventat de șef în Timișoara

Revoluția bunei guvernări atinge excelența la Timișoara: un concurs aranjat nu pe un post de conducere vacant, ci pe unul INVENTAT. Prin noua organigramă, adoptată cu scandal la sfârșitul lunii martie a.c., a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara (DASMT), a fost înființat Serviciul prestații și beneficii sociale pentru persoane vârstnice și, pe cale de consecință, a apărut un nou post de conducere, cel de șef de serviciu.

În raportul de specialitate privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale DASMT și înființarea unor servicii sociale, semnat în 17 februarie 2023 de directorul general interimar Esztero Emese, se justifica astfel apariția noului serviciu:

“Deoarece termenul de <prestații sociale> este înlocuit în tot textul actului normativ (n.r. – Legea nr. 355 din 13 decembrie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice), cu noua denumire – beneficii sociale, toate serviciile sociale existente care se adresează persoanelor vârstnice din cadrul instituției, se vor grupa sub o denumire generală, Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Vârstnice sub coordonarea unui Șef serviciu II, funcție de conducere nou creată, personal contractual. Atribuția șefului de serviciu este de a pune în aplicare noile prevederi ale Legii 355/decembrie 2022, cu precădere cele referitoare la angajarea, instruirea, controlarea periodică a activității îngrijitorului informal, conform art.13 prin care, serviciului public de asistență socială angajează, de a dispune efectuarea de controale periodice asupra activității îngrijitorilor informali, inclusiv pentru îngrijitorii adolescenți”.

 

Invenții și pleonasme

Să le luăm pe rând.

Unu. Postul de conducere de șef serviciu NU este prevăzut în HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale. Articolul 9 din această hotărâre de guvern precizează că personalul de conducere include: a) directorul sau șeful de centru; b) coordonatorul personal de specialitate; c) contabilul-șef, daca centrul are personalitate juridică. Nici un cuvânt despre șeful de serviciu. Este adevărat, apariția nereglementată legal a șefilor de serviciu în cadrul serviciilor sociale nu este apanajul Timișoarei, se întâmplă și la alte structuri de profil din țară.

Doi. Termenul de “prestații sociale” – adică ajutoarele în bani sau în natură acordate unor categorii sociale defavorizate – a fost înlocuit nu de-abia în Legea 355/2022, ci în urmă cu… 12 ani, când în Legea 292/2011 a asistenței sociale termenul de mai sus era înlocuit cu sintagma beneficii de asistență socială. Acesta este, de altfel, termenul corect, nu cel menționat de doamna Esztero Emese în raportul de specialitate, “beneficii sociale”.

Trei. Luând în considerare cele expuse mai sus, dincolo de nereglementarea legală, denumirea serviciului nou creat – Serviciul prestații și beneficii sociale pentru persoane vârstnice – este una pleonastică, din moment ce “prestații sociale” și “beneficii sociale” exprimă unul și același lucru în limbajul de specialitate din domeniul asistenței sociale.

Patru. Denumirea noului serviciu nu este doar pleonastică, ci cuprinde și un neadevăr, atâta vreme cât nimeni din această structură nu se ocupă cu administrarea beneficiilor de asistență socială, adică nu are în atribuții acordarea ajutoarelor în bani sau/și în natură. Pentru aceste lucruri există o altă entitate, Serviciul beneficii sociale, aflată în subordinea directorului general adjunct Simona Potîng, care se ocupă de acordarea beneficiilor de asistență socială tuturor categoriilor defavorizate, inclusiv persoanelor vârstnice aflate în dificultate.

Cinci. Raportat la vechea organigramă, acest nou serviciu cuprinde aceleași structuri deja existente: Centrul de zi pentru bătrâni și Compartimentul îngrijire la domiciliu (ambele grupate în Complexul de servicii pentru persoane vârstnice “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” și conduse de un șef de centru), Centrul de socializare și petrecerea timpului liber – Clubul pensionarilor și Căminul pentru persoane vârstnice “Inocențiu M. Klein”, amândouă având câte un șef. De asemenea, toate aceste structuri se află în subordinea unuia dintre cei trei directori generali adjuncți, ne referim la Marius Murariu. Cu alte cuvinte, ceea ce aduce în plus înființarea noului serviciu este doar… postul de conducere – încă o dată, unul neprevăzut în Nomenclatorul serviciilor sociale! – entitățile enumerate funcționând până acum fără să aibă nevoie de acest nou șef apărut din neant!

Șase. Atribuțiile noului șef de serviciu enumerate în raportul de specialitate sunt, și acestea, inventate. Astfel, angajarea viitorilor îngrijitori informali ai persoanelor vârstnice nu va fi făcută de noul șef de serviciu, ci, la fel ca la orice angajare, de către Serviciul resurse umane. Cât despre “instruirea” îngrijitorilor informali și “controlarea periodică” a activității acestora, aceste sarcini puteau fi îndeplinite foarte bine de șeful de centru deja existent sau, eventual, de un coordonator al personalului de specialitate compus din asistenți sociali. Cu alte cuvinte, nu inventezi un post de șef de serviciu, aflat în organigramă imediat după directorul general adjunct DOAR pentru a “instrui” și “controla periodic” îngrijitorii informali!

 

Discriminare pe față

Acum, după ce v-am explicat cum a fost inventat un nou serviciu exclusiv pentru a putea fi înființat un post de conducere, vă vom prezenta argumentele care ne fac să fim convinși de aranjarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale de șef al acestui Serviciu de prestații și beneficii sociale pentru persoane vârstnice (luni, 15 mai, de la ora 10, este programată proba scrisă).

Ca să fie mai simplu de înțeles, le vom prezenta, din nou, pe puncte.

Unu. În anunțul de organizare a concursului postat pe site-ul DASMT se prevăd următoarele condiţii de participare specifice: “studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenței sociale; master absolvit în domeniul științelor sociale”. Nu se menționează niciunde care este legea care prevede că doar absolvenții de asistență socială pot ocupa acest post de șef serviciu, pentru că, așa cum am menționat încă de la început, “șeful de serviciu” nu există în Nomenclatorul serviciilor sociale. De altfel, directorul general interimar Esztero Emese, cea care girează organizarea acestui simulacru de concurs, a rămas mută ca peștele când am rugat-o, pe WhatsApp, să îmi precizeze unde se precizează în legislație că doar absolvenții de asistență socială pot participa la acest concurs.

Doi. Dacă am considera că postul de conducere de șef serviciu poate fi asimilat, la o adică, cu funcția de director sau șef de centru, atunci intră în scenă alineatul 4 al articolului 9 din HG 867/2015, care spune așa: “Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale”.

În timpul documentării acestui articol, am discutat atât cu surse din învățământul superior în domeniul asistenței sociale, cât și cu profesioniști din branșă, care ne-au declarat, la unison, că organizatorii concursului nu puteau restrânge condițiile de participare doar la studii de asistență socială, din moment ce în gama de servicii destinate persoanelor vârstnice și-ar găsi locul, de exemplu, și un serviciu de îngrijiri paleative sau de îngrijire pentru asistați cu afecțiuni în fază terminală, unde ar putea fi/ar trebui să fie șef și o persoană cu studii medicale.

Trei. Din aceleași discuții purtate cu specialiștii în asistență socială, am aflat că bibliografia aferentă concursului este una sumară, tocmai pentru a-i ușura misiunea unicului candidat. Astfel, acestui singur candidat (al cărui nume îl veți afla până la finalul articolului), absolvent, evident, de asistență socială, nu i se cer, din toată Legea 292/2011 a asistenței sociale, nici măcar trei capitole, ci doar trei secțiuni din trei capitole. Iar din Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, care ar trebui să fie visată de personalul de conducere al entităților care se ocupă de aceste persoane, au fost selectate doar două secțiuni dintr-un capitol și încă un capitol.

 

Nu banii aduc fericirea, ci numărul lor

Așa cum v-am promis, vă dezvăluim numele unicului candidat și viitor câștigător al concursului de ocupare a postului de șef al unui serviciu inventat: Gabriela Mărioara Teslaru, absolventă de asistență socială și fost șef, până la 1 mai 2023, al Centrului de zi pentru bătrâni. Informațiile care au ajuns la ziar spun că Gabriela Mărioara Teslaru ocupă, din prima zi a acestei luni, ca interimar, prin dispoziție a directorului general Esztero Emese, fix funcția de conducere pentru care s-a organizat simulacrul de concurs, cea de șef al serviciului inventat de prestații și beneficii sociale pentru persoane vârstnice.

Conform surselor noastre, Gabriela Mărioara Teslaru a fost unul dintre angajații care nu s-au sfiit să își spună cu voce tare nemulțumirile vizavi de deficiențele existente în cadrul DASMT, vizavi de greutățile întâmpinate de dumneaei și de colegii dumneaei în desfășurarea activității. Tot sursele noastre susțin că atitudinea doamnei Teslaru s-a schimbat brusc în momentul în care a apărut în organigramă postul inventat de șef de serviciu, pe care conducerea DASMT i l-a dedicat. În perspectiva trecerii de la un salariu de sub 7.000 de lei la unul de circa 10.000 de lei (vorbim de sume nete), neajunsurile constatate de Gabriela Mărioara Teslaru au dispărut dintr-odată, iar la robinetele din DASMT curg acum doar lapte și miere.

 

Dominic Fritz numără doar ce vrea el

În ședința cu scandal a Consiliului Local Timișoara de la finele lunii martie a.c., în care s-a votat noua organigramă a DASMT, primarul Dominic Fritz se arăta extrem de revoltat că se discută atât despre angajarea unor funcționari care, în fond, vor ajuta o grămadă de oameni aflați în dificultate. Și mai spunea domnul primar că, în cursul anului 2021, se tăiaseră 28 de posturi vacante din organigrama DASMT și că, astfel, nici nu se pune problema unei măriri exagerate a numărului de angajați.

Ceea ce a uitat să precizeze Dominic Fritz a fost că nici unul dintre posturile vacante tăiate în 2021 nu a fost unul de conducere și că, față de ultima organigramă adoptată în timpul administrației Robu, în 2 octombrie 2020, organigrama DASMT intrată luna trecută în vigoare cuprinde cinci funcții noi de conducere. Astfel, de la 10 funcții publice de conducere s-a ajuns la 13, iar de la 14 funcții contractuale de conducere s-a ajuns la 16.

 

Interimatul e rău doar când se folosesc de el adversarii politici

Și, fiindcă tot a venit vorba de anul 2021, acesta este anul în care USR – partidul lui Dominic Fritz – susținea public următoarele: “Interimatul la conducerea unei instituții publice ar trebui să fie o situație temporară, excepțională, care să acopere vidul administrativ până la ocuparea prin concurs a funcției. Din păcate, menținerea și perpetuarea interimatului a ajuns regula. Astfel, în multe situații se menține controlul politic direct, prin condiționarea informală a comportamentului obedient față de <pixul politic>”.

Concurs cu dedicație pentru Mărioara: un post inventat de șef în Timișoara

 

După plecarea forțată a Rodicăi Surducan din fotoliul de director general al DASMT – exclusiv ca urmare a articolelor noastre de la acea vreme -, la 1 februarie 2022, Dominic Fritz a numit-o interimar pe respectiva poziție pe Esztero Emese, care venea din postura de șef Serviciu de management de caz pentru copil și familie. Conform legii, interimatul ar fi trebuit să dureze șase luni, dar astăzi, după un an și trei luni, postul de director general n-a fost scos la concurs, iar doamna Esztero ocupă tot interimar respectiva poziție.

Între timp, cu ajutorul neprecupețit al directorului general Esztero Emese, fosta consilieră personală a primarului Dominic Fritz, Dana Lazăr, și-a securizat jobul la stat în urma unui concurs cu dedicație organizat de DASMT.

Potrivit surselor noastre, acesta nu este nici pe departe singurul exemplu de “condiționare informală a comportamentului obedient față de <pixul politic>” oferit de actualul director general interimar al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, al cărei slogan – “În slujba oamenilor” – capătă, astfel, noi valențe…

CITEȘTE ȘI: Dan Negru cere ajutor pentru Timișoara (video)

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

4 thoughts on “Concurs cu dedicație pentru Mărioara: un post inventat de șef în Timișoara

  1. După cum se vede în imagine, Mărioara 10000 pare foarte fericită. Bravo, asta contează cel mai mult -să fim o națiune fericită! Neajunsurile să le dăm uitării.🙄🍾💥

  2. Amuntiți și invenția ,,Ministerului Familiei, Tineretului si Egalității de Șanse”, cu dedicație pt. stim noi cine !!!

  3. La polemica măruntă se limitează politikia românească dinainte de vremurile conului Iancu. Ne mai miram ca la schimbări politico-geografice in urma unor conflicte militare locale sau continentale suntem asupriti de popoare străine. După ce nu mai avem cuțitul la os ne îmbolnăvit de căpătuială peste noapte.

  4. Sefii din mai multe centre de la directie sunt platiti din banii timisorenilor si ei nu au dat nici un examen pentru postul lor. Pe ce baza au fost promovati pe aceste posturi? Oare au studile necesare pentru aceste posturi?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *