Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile

In temeiul art.   250  alin (2)  din L 207.2015  privind  Codul  de  procedura  fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  va  facem cunoscut faptul  ca  in localitatea  Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr.  9B, cam. 107, et. I,  se vor vinde prin licitatie   urmatoarele bunuri mobile,   proprietate a  debitorilor :

 

  1. S.C.  DIPLOMAT EXPRESS  BANAT  S.R.L, dosar de executare 31537943,  cu domiciliul fiscal în Timisoara, judeţ Timis, str. Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 33 , et. 1,   cod de identificare fiscală  31537943,  licitatie care va avea loc in ziua de  18,  luna  12, anul 2017,  ora 13,00.  Licitatia a II  a  

 

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :Drepturi reale si privolegile care greveaza bunurile, daca este cazulPretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. leiCOTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

1074410S+

CUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.
CALANDRU, PRODUCATOR GIRBAU,  PB 5132, AN FABRICATIE 2016nu sunt54.85519 %65.278
MASINA DE SPALAT INDUSTRIALA GIRBAU LS-320 SM-E, AN FABRICATIE 2005nu sunt12.42119 %14.782
USCATOR PROFESIONAL FAGOR CE-15, AN FABRICATIE 2005nu sunt2.77719 %3.305
CALANDRU marca GMP, model  1400 ES, AN FABRICATIE 2013, AN FABRICATIE 2013nu sunt8.02419 %9.548

         

  1. S.C. RESTAURANT MUSIU S.R.L,  dosar de executare nr. 34707023, cu domiciliul fiscal în localitatea în localitatea Timisoara, jud. Timis, str. Maresal Alexandru Averescu , nr. 1B,  cod de identificare fiscală 34707023, licitatie care va avea loc in ziua de  19,  luna  12, anul 2017,  ora 13,00.  Licitatia a I  a

 

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :Drepturi reale si privolegile care greveaza bunurile, daca este cazulPretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. leiCOTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

1074410S+

CUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.
CUPTOR ELECTRIC PENTRU GASTRONOMIE/PATISERIE, MARCA MODULAR, MODEL BERU 464PW-2016nu sunt2.10019 %2.499
MASINA DE GATIT, ALIMENTARE GAZ METAN  CU 6 OCHIURI, MARCA MODULARnu sunt3.40019 %4.046
MASINA DE GATIT PROFESIONALA 4 OCHIURI, MARCA ARTICnu sunt1.80019 %2.142
MASINA DE GATIT PROFESIONALA 3 OCHIURI, MARCA ARISTONnu sunt1.90019 %2.261
BLAT TAMPLARIE TERMOREZISTENT –SUPORT DIN SCANDURA REALIZAT MANUFACTURIERnu sunt20019 %238
BLAT TAMPLARIE TERMOREZISTENT –SUPORT DIN SCANDURA REALIZAT MANUFACTURIERnu sunt20019 %238
VIDEOPROECTOR MARCA BENQ, MODEL 3DMH740 FULLnu sunt1.70019 %2.023
STATIE SONY CU 4 BOXE JBLnu sunt3.50019 %4.165
LAPTOP MARCA ASUS, MODEL G 752Vnu sunt4.90019 %5.831

 

                  Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

  1. ofertele de cumparare :
  2. dovada platii taxei de participare, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei + 19 %  T.V.A.-  in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .
  3. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);
  4. prentru persoanele juridice romane,  copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,
  5.   pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
  6.    pentru persoanele fizice romane / copie de pe  actul de identitate
  7.     pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  8.       declaratie pe propria raspundere (autentificata ) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu  debitorii   :   S.C.  DIPLOMAT EXPRESS  BANAT  S.R.L, S.C. RESTAURANT MUSIU S.R.L

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii  :

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru  din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr.  9B, cam. 107, et. I,  sau la numărul de telefon  0256/259.410

Data afişării: 23.11.2017

        Conducatorul organului de executareSEF ADMINISTRATIE  ADJ. COLECTARE P.J.

Nume si prenume                                        MIRCEA CALIN     

         Semnatura                                          …………………………………….


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns