Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile – 9 august 2017

anaf

In temeiul <LLNK 12003 92131 302 157 55>art. 250 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 23 luna 08 anul 2017 orele 13.00, in localitatea Timisoara, la sediul Administratiei pentru Contribuabili Mijlocii constituita la nivelul Regiunii Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 309, se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile proprietatea debitorului S.C. CARTRIDGE4U.BIZ S.R.L., C.U.I. 3216997, cu sediul in localitatea Becicherecu Mic, str. Berzelor, nr. 6C, judetul Timis, a II-a licitatie:

Denumirea bunului imobil,

Descriere sumara Pretul de pornire a licitatiei, exclusiv TVA

– lei – Cota TVA*

1. Masina de productie periferica toner SCC550/2 buc. 40.442 19%

2. Masina de prelucrare cartuse laser (productie periferica toner) 10.412 19%

3.Compresor de aer Fiac, model 10HP 1.433 19%

4. Autoturism marca Dacia, model Logan, numar identificare UU1KSDAFH38818982, culoare rosu, an fabricatie 2007, 1598 cmc benzina, km bord : 304266, numar de inmatriculare TM-82-RSI 5.282 19%

5. Autoutilitara marca Fiat, numar identificare ZFA2440000761024B, culoare albastru, an fabricatie 2005, 2800 cmc motorina, km bord: 475570, numar de inmatriculare TM-01-CFY.

5.583 19%

*cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor mobile este 19% in conformitate cu prevederile art. 270 alin. (3) lit. b) si art. 291 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 7 alin. (6) din normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare.

Preturile de pornire la licitatie NU contin TVA.

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferta de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, la registratura Administratiei pentru Contribuabili Mijlocii constituita la nivelul Regiunii Timisoara, urmatoarele documente:

a) oferta de cumparare;

b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei, inclusiv TVA aferenta.Plata taxei se va efectua in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580, beneficiar Directia Regionala a Finantelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscala 4358053, deschis la Trezoreria Timisoara;

c) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;

e) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoane fizice straine, copie dupa actul de identitate/pasaport;

h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul.

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea, respectiv:……………nu este cazul……………………………………………………………………….

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz:…..nu este cazul……………….

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru D.G.R.F.P.Timisoara, Administratia pentru Contribuabili Mijlocii constituita la nivelul Regiunii Timisoara – Serviciul de Executare Silita- Timisoara, str. Ghe. Lazar, nr. 9B, cam. 309, jud. Timis sau la numarul de telefon 0256/204 800, int. 309.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *