Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile – 9 august 2017

anaf

In temeiul <LLNK 12003 92131 302 157 55>art. 250 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 24 luna 08 anul 2017 orele 14.00, in localitatea Timisoara, la sediul Administratiei pentru Contribuabili Mijlocii constituita la nivelul Regiunii Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 309, se vor vinde prin licitatie urmatorul bun imobil proprietatea debitorului S.C. MICROROYAL S.R.L., C.U.I. 1847330, cu sediul in localitatea Lugoj, str. Tesatorilor, nr.4, judetul Timis, a II-a licitatie:

Denumirea bunului imobil, descriere sumara Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv TVA

– lei – Cota TVA*

Imobil inscris in CF nr. 30777 Baile Herculane, compus din cladire cu regim de inaltime D+P+2E – “Hotel Decebal” cu aria desfasurata de 7070,49 mp si teren cu suprafata de 2651 mp. Cladirea are la subsol 22 camere cu grupuri sanitare, 33 camere cu grupuiri sanitare la parter, 34 camere cu grupuri sanitare la etajul 1 si 36 camere cu grup social la etajul 2. Starea tehnica generala a cladirii este satisfacatoare.

Imobilul este situat in localitatea Baile Herculane, str. Cerna, nr. 8.

Bunul este grevat de sarcini in favoarea urmatorilor creditori:

S.C. Axxa Travel Concept S.R.L.

– Administratia pentru Contribuabili Mijlocii constituita la nivelul Regiunii Timisoara

– S.C. Arabesque S.R.L.

– S.C. Stone Age Vest S.R.L.

– S.C. Black Sea Suppliers S.R.L.

– Ile Samuil

– S.C. Holver S.R.L.

– S.C. Norelectric S.R.L. 4.244.287

*vanzarea este considerata operatiune scutita din punct de vedere al TVA in conformitate cu prevederile art. 292, alin. (2) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare

Preturile de pornire la licitatie NU contin TVA.

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferta de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, la registratura Administratiei pentru Contribuabili Mijlocii constituita la nivelul Regiunii Timisoara, urmatoarele documente:

a) oferta de cumparare;

b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei, inclusiv TVA aferenta.Plata taxei se va efectua in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580, beneficiar Directia Regionala a Finantelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscala 4358053, deschis la Trezoreria Timisoara;

c) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;

e) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoane fizice straine, copie dupa actul de identitate/pasaport;

h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul.

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea, respectiv:……………nu este cazul……………………………………………………………………….

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz:…..nu este cazul……………….

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru D.G.R.F.P.Timisoara, Administratia pentru Contribuabili Mijlocii constituita la nivelul Regiunii Timisoara – Serviciul de Executare Silita- Timisoara, str. Ghe. Lazar, nr. 9B, cam. 309, jud. Timis sau la numarul de telefon 0256/204 800, int. 309.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *