Anunţ privind vânzarea pentru bunuri mobile

anaf

                   In temeiul art.   250  alin (2)  din L 207/2015  privind  Codul  de  procedurã  fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare,  va  facem cunoscut  ca  in ziua de  20,  luna  01, anul 2020,  ora 13,00,  in localitatea  Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr.  9B, cam. 107, et. I,  se vor vinde la  a II a  licitatie  urmatoarele bunuri mobile :

 

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

 

Drepturi reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT

Pret pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.
Mobilier Aurednik nu sunt 1.879 19% 2.236
 Mobilier Aurednik nu sunt 1.898 19% 2.258
 Mobilier bucatarie nu sunt 733 19% 872
 Mașina de tocat carne nu sunt 1.015 19% 1.207
 Hota Inox nu sunt 1.879 19% 2.236
 Uscător Electric Profesional nu sunt 8.116 19% 9.658
 Cutie profesionala concurs nu sunt 5.306 19% 6.315
Sa-Sella Equipe nu sunt 6.399 19% 7.615
 Tocator Resturi Vegetale nu sunt 232 19% 276
 Atomizor 400L-004 nu sunt 146 19% 173
 Mobilier Menoti nu sunt 1.804 19% 2.146
 Mobilier set nu sunt 1.804 19% 2.146
 Mobilier set nu sunt 1.804 19% 2.146
 Mobilier set nu sunt 1.804 19% 2.146
 Mobila nu sunt 2.405 19% 2.862
Mobila bucatarie nu sunt 1.465 19% 1.744
 Mobilier Princeps nu sunt 1.623 19% 1.932
 Mobilier Lunex nu sunt 188 19% 224
Mobilier Lunex nu sunt 188 19% 224
 Mobilier Aurednik nu sunt 18.171 19% 21.623
 Mașina de spalat rufe HC 135 nu sunt 4.132 19% 4.918

 

* Regimul si cotele de tax ape valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu cu modificarile si completarile ulterioare

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

  1. ofertele de cumparare :
  2. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei . Plata taxei se va efectua in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .
  3. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);
  4. prentru persoanele juridice romane,  copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,
  5. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
  6. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate
  7. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  8. declaratie pe propria raspundere ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu  debitorul

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii  :

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru  din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr.  9B, cam. 107, et. I,  sau la numărul de telefon  0256/259.410 .

                                                         


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns