Anunţ privind vânzarea pentru bunuri mobile

                   In temeiul art.   250  alin (2)  din L 207/2015  privind  Codul  de  procedurã  fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare,  va  facem cunoscut  ca  in ziua de  20,  luna  01, anul 2020,  ora 13,00,  in localitatea  Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr.  9B, cam. 107, et. I,  se vor vinde la  a II a  licitatie  urmatoarele bunuri mobile :

 

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

 

Drepturi reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazulPretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. leiCOTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT

Pret pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.
Mobilier Auredniknu sunt1.87919%2.236
 Mobilier Auredniknu sunt1.89819%2.258
 Mobilier bucatarienu sunt73319%872
 Mașina de tocat carnenu sunt1.01519%1.207
 Hota Inoxnu sunt1.87919%2.236
 Uscător Electric Profesionalnu sunt8.11619%9.658
 Cutie profesionala concursnu sunt5.30619%6.315
Sa-Sella Equipenu sunt6.39919%7.615
 Tocator Resturi Vegetalenu sunt23219%276
 Atomizor 400L-004nu sunt14619%173
 Mobilier Menotinu sunt1.80419%2.146
 Mobilier setnu sunt1.80419%2.146
 Mobilier setnu sunt1.80419%2.146
 Mobilier setnu sunt1.80419%2.146
 Mobilanu sunt2.40519%2.862
Mobila bucatarienu sunt1.46519%1.744
 Mobilier Princepsnu sunt1.62319%1.932
 Mobilier Lunexnu sunt18819%224
Mobilier Lunexnu sunt18819%224
 Mobilier Auredniknu sunt18.17119%21.623
 Mașina de spalat rufe HC 135nu sunt4.13219%4.918

 

* Regimul si cotele de tax ape valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu cu modificarile si completarile ulterioare

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

  1. ofertele de cumparare :
  2. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei . Plata taxei se va efectua in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .
  3. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);
  4. prentru persoanele juridice romane,  copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,
  5. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
  6. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate
  7. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  8. declaratie pe propria raspundere ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu  debitorul

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii  :

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru  din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr.  9B, cam. 107, et. I,  sau la numărul de telefon  0256/259.410 .

                                                         

0 Comments

No Comment.