Anunţ privind vânzarea pentru bunuri mobile

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in localitatea Timişsoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde prin licitaţie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorilor/tertei persoane:

1. S.C. ATA BUILDING CONSTRUCT S.R.L, dosar executare nr. 33543674, licitaţie care va avea loc in ziua de 10, luna 09, anul 2018, ora 13,00. Licitaţia a II a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., (lei)

COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.

MULTIFUNCTIONALA CANON, TIP IMAGE RUNNER

nu sunt

1.055

19 %

1.256

GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT 6.0 KVA, MARCA PHASE, TIP S20W-95

nu sunt

829

19 %

987

VIBRATOR FLEXIBIL CU CAP 4M/38mm, MARCA RABBIT

nu sunt

226

19 %

269

CIOCAN DEMOLATOR MARCA MAKITA, TIP 0870C,

nu sunt

377

19 %

449

Autoturism marca MERCEDES-BENZ, model GL450, cilindree 4664 cmc BENZINA, culoare NEGRU, an fabricatie 2007, TM-40- FLM – DEFECTIUNI CUTIE VITEZE SI CALCULATOR BORD

SECHESTRU IN FAVOAREA CREDITORILOR A.J.F.P. TIMIS SI

S.C. AVANT-GRANDE SISTEME S.R.L

23.220

19 %

27.632

2. S.C. ATELIER DND S.R.L dosar de executare nr. 21-924/2017, licitaţie care va avea loc in ziua de 11, luna 09, anul 2018, ora 13,00. Licitaţia a II a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.

BIROU DIN PAL MELAMINAT 180x 75 cm x 78 cm

nu sunt

675

19 %

803

CUPTOR ELECTRIC INCORPORAT, MARCA PYRAMIS 60IN 1008

nu sunt

878

19 %

1.044

DULAP DIN PAL MELAMINAT 18mm, 240 x120x50 cm, FEÞE STICLÃ

nu sunt

1.305

19 %

1.553

MASA CASTELLO DIN INOX SI LEMN MASIV

nu sunt

1.268

19 %

1.509

MASA STICLÃ DIN PAL MELAMINAT 18 mm si STICLA 10 mm, 110x70x75 cm

nu sunt

473

19 %

562

MASUTA CAFEA 80x80x33 cm

nu sunt

338

19 %

402

MASUTA QUADRO PAL MELAMINAT 18 mm, 100x75x40 cm

nu sunt

540

19 %

643

MOBILIER BUCATARIE PAL MELAMINAT 18 mm, 305x60x218 cm

nu sunt

5.109

19 %

6.079

MOBILIER BUCATARIE P, PAL MELAMINAT 18 mm, 300x60x220 cm

nu sunt

6.564

19 %

7.811

PLITA INCORPORAT, MARCA PYRAMIS, 4 OCHIURI

nu sunt

585

19 %

696

* Regimul si cotele de tax ape valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu cu modificarile si completarile ulterioare

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

a. ofertele de cumparare :

b. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei . Plata taxei se va efectua in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .

c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);

d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,

e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate

g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h. declaratie pe propria raspundere ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul  : S.C. ATA BUILDING CONSTRUCT S.R.L si S.C. ATELIER DND S.R.L

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii :

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 de luni panã vineri in inervalul 8,30- 13,30 .

0 Comments

No Comment.