Anunţ privind vânzarea pentru bunuri mobile

anaf

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207.2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut faptul cã in localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului:

S.C. MONOGRAMA S.R.L., dosar de executare nr. 11439, cu domiciliul fiscal în localitatea Timişoara, judeţ Timiş str. Emile Zola, nr. 137, cod de identificare fiscală 8303263, licitaţie care va avea loc in ziua de 19 luna 07, anul 2018, ora 13,00. Licitatia a II a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privolegile care greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.

Autoutilitara marca Peugeot, model BOXER, cilindree 2198 cmc MOTORINA, culoare ALB, an fabricatie 2007, nr. inmatriculare TM-05-BET – KM BORD DEFECT

nu sunt

12.814

19 %

15.248

FERASTRAU TIP GATER, MARCA WOOD-MIZER, MODEL LT 70

nu sunt

51.858

19 %

61.711

MASINA DE ASCUTIT PANZA WIID-MIZER

nu sunt

11.759

19 %

13.993

COMPRESOR NUOVA 380 Vca/50Hz, 2 AGREGATE MOTOR COMPRESOR- functional

nu sunt

2.261

19 %

2.691

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

a. ofertele de cumparare :

b. dovada platii taxei de participare, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei + 19 % T.V.A.- in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .

c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);

d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,

e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate

g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h. declaratie pe propria raspundere (autentificata ) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul  : S.C. MONOGRAMA S.R.L

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii :

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410

Data afişării: 22.06.2018

Conducatorul organului de executare. SEF ADMINISTRATIE ADJ. COLECTARE P.J.

Nume si prenume TRAILOVICI CÃTÃLINA

Semnatura …………………………………….


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns