Anunţ privind vânzarea pentru bunuri mobile

anaf

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207.2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut faptul ca in localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde prin liciţatie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorilor :

1. S.C. QUICK LINE S.R.L, dosar de executare. 31015311, cu domiciliul fiscal în localitatea Timişoara, judeţul Timiş, str. Aleea Studenţilor, nr. 26, , cod de identificare fiscală 31015311, licitaţie care va avea loc in ziua de 11, luna 05, anul 2018, ora 11,00. Licitatia a III a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privolegile care greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.

MASA DE LEMN MASIV, LUNGIME 1,80 m LATIME 0,060 m -13 buc.

nu sunt

151 lei/buc.

19 %

180 lei/buc.

SCAUNE (BANCA) DE LEMN MASIV LUNGIME 1,80 m -26 buc.

nu sunt

75 lei/buc.

19 %

90 lei/buc.

2. S.C. TINA’S DESIGN S.R.L. dosar de executare 21-923/2012, cu domiciliul fiscal în localitatea Timişoara, judeţ Timiş, str. Lacului , nr. 24, cod de identificare fiscală 24624095, licitaţie care va avea loc in ziua de 16, luna 05, anul 2018, ora 13,00. Licitatia a III a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privolegile care greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT1*

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.*

MASINA DE CUSUT 1 AC, MARCA BROTHER, SERIA H 98979

nu sunt

805

MASINA DE CUSUT 1 AC, MARCA BROTHER, SERIA H 99080

nu sunt

805

MASINA DE CUSUT 1 AC, MARCA BROTHER, SERIA H 99113

nu sunt

805

MASINA DE SURFILAT , MARCA BROTHER, SERIA H FB-N110-3020-05-S3F

nu sunt

1.408

* Conform aplicatiei Fiscnet, S.C. TINA’S DESIGN S.R.L CUI 24624095, nu este inregistrata in scopuri de TVA la data de 19.04.2018 iar, prin vanzarea bunului mobil antementionat, nu depaseste plafonul de 220000 lei prevazut la art. 310 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

a. ofertele de cumparare :

b. dovada platii taxei de participare, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei + 19 % T.V.A.- in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .

c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);

d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,

e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate

g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h. declaratie pe propria raspundere (autentificata ) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul  : S.C. QUICK LINE S.R.L, S.C. TINA’S DESIGN S.R.L

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii :

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410

Data afişării: 20.04.2018

Conducatorul organului de executare. SEF ADMINISTRATIE ADJ. COLECTARE P.J.

Nume si prenume TRAILOVICI CÃTÃLINA


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns