Anunţ privind vânzarea de bunuri mobile – licitaţie autotractoare DAF şi Mercedes

anaf

Nr. înregistrare TMJM_DEX_ 6304/19.07.2021

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 04, luna august , anul 2021, ora 12, în localitatea Jimbolia., str.Republicii, nr.31, se vor vinde la prima licitaţie următoarele bunuri mobile :

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei 1, exclusiv TVA (lei

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)

Pret pornire a licitatiei inclusivTVA

1.Autotractor marca DAF Model XF 105460 Serie şasiu XLRTE47MS0E938523, an fabricaţie 2012,capacitatea cilindrica 12902cm3 ,Nr.de înmatriculare TM 29 MSR ,culoare albastru,stare bună.

2.Autotractor DAF XF105.460, Serie şasiu XLRTE47MS0E959556,an fabricaţie 2012,Capacitatea ciindrică 12.902 cm3,Nr înmatriculare TM 33 MSR,defect,

3.Autotractor Mercedes Benz, Actros,Serie şasiu WDB9634031L882204,Nr. Înmatriculare TM 03 MSR,an fabricaţie 2014,Capacitate cilindrică 12.809 cm3, Cutie automată, culoare albastră,stare bună

SECHESTRU ÎN FAVOAREA CREDITORULUI SFO JIMBOLIA

66493

57627

87180

19%

19%

19%

79127,00

68576,00

103744,00

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO04TREZ6255067XXX000381, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, cod de identificare fiscală 4358053.4, deschis la Trezoreria Jimbolia;ofertanţii pot constitui şi garanţii,în condiţiile legii forma de scisori de garanţie.

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, obligaţii:

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Jimbolia ,Str. Republicii nr.31 sau la numărul de telefon 0256360670


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *