Anunţ privind vânzarea de bunuri mobile – licitaţie autovehicule Ford Transit şi Volkswagen Polo

Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile - licitaţie autovehicul Fiat Doblo

Dosar de executare nr. 16523740

TMGDEJ 3988/16.02.2022

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 17, luna 03, anul 2022, ora 14,00, in localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, ANFITEATRU et. I, se vor vinde la a IV a licitatie urmatoarele bunuri mobile  proprietate a S.C. RASTER SIGN FURNITURE & LIGHTING SRL fostă SC 17 MARKS RETAIL S.R.L, cu domiciliul fiscal în Ghiroda, judeţ Timis, str. Buşteni.

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. .

NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.

AUTOUTILITARĂ marca FORD TRANZIT CONNECT, culoare ALB – GRI, cutie MANUALĂ, an fabricatie 2003, nr. de inmatriculare TM-22-YNT – STARE : DEFECTĂ, AFLATĂ IN STARE AVANSATĂ DE DEGRADARE

nu sunt

631

19%

750

Autoturism marca VOLKSWAGEN POLO, cilindree 1.198 cmc BENZINĂ, cutie MANUALĂ, culoare Alb, an fabricatie 2007, nr. de inmatriculare TM-33-MRK. – STRE BUNĂ

nu sunt

4.151

19%

4.940

* Regimul si cotele de tax ape valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu cu modificarile si completarile ulterioare

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

a. ofertele de cumparare :

b. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei . Plata taxei se va efectua in contul RO62TREZ621506701XXXXXXX cod de identificare fiscală 6634511 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .

c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);

d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,

e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate

g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h. declaratie pe propria raspundere ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.
obligatii :

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns