Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/Ansamblului de bunuri imobile – Terenuri arabile, situate în extravilanul UAT Pișchia, localitatea Murani

Anunț licitație - teren intravilan situat în Săcălaz

Dosar de executare nr.  2/2019,2660508353947

Nr. TMG_DEF 15026/21.07.2022

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

 

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 23 luna august , ora 14.00, anul 2022, în localitatea TIMIŞOARA, str. Ghe.Lazar, nr.9B,  Amfiteatru, se vor vinde la licitaţie, urmatoarele bunuri imobile, proprietate comună  a debitorilor Mihai Daniel şi Mihai Dorina , a treia licitaţie :

 

  • Teren arabil situat în extravilanul UAT Pişchia,localitatea Murani,judeţ Timiş, înscris în CF ID Electronic 404352 Pischia, nr cadastral A298/1/63 în suprafaţă de 13.000 mp, bun comun al debitorilor Mihai Daniel şi Mihai Dorina, preţ de pornire licitaţia a III a – 26.013 lei exclusiv TVA, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:
Creditori 4

 

Sarcini 5
Administraţia  Judeţeană a Finanţelor Publice Timişoara Ipotecă legală asupra cotei de proprietate a debitorului Mihai Daniel
Administraţia  Judeţeană a Finanţelor Publice Timişoara Ipotecă legală asupra cotei de proprietate a   debitoarei Mihai Dorina

 

  • Teren arabil situat în extravilanul UAT Pişchia,localitatea Murani,judeţ Timiş, înscris în CF ID Electronic 404353 Pischia, nr cadastral A148/4 în suprafaţă de 8.000 mp – bun comun al debitorilor Mihai Daniel şi Mihai Dorina, preţ de pornire licitaţia a III a – 16.103 lei exclusiv TVA, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:
Creditori 4

 

Sarcini 5
Administraţia  Judeţeană a Finanţelor Publice Timişoara Ipotecă legală asupra cotei de proprietate a debitorului Mihai Daniel
Administraţia  Judeţeană a Finanţelor Publice Timişoara Ipotecă legală asupra cotei de proprietate a   debitoarei Mihai Dorina

 

 

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

 

            Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

  1. a) oferta de cumpărare;
  2. b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 6634511, deschis la Trezoreria Timisoara utilizând numărul de evidenţă a plăţii ……………………………………..
  3. c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
  4. d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
  5. e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  6. f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  7. g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  8. h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

 

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv:………………………………………………………………………………………………………………….

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz:…………………………………………………….………………………………………………………….

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/200035

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *