Anunț licitație - autoutilitară N1 marca Peugeot model YCBMDC

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/Ansamblului de bunuri imobile – Terenuri arabile, situate în extravilanul UAT Pișchia, localitatea Murani

Dosar de executare nr.  2/2019,2660508353947 Nr. TMG_DEF 15026/21.07.2022 ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE   În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 23 luna august , ora 14.00, anul 2022, în […]