Anunț licitație – Casa cu Flori Timișoara, teren Moșnița Veche, imobil Timișoara

anaf 3

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 18 , luna Martie , ora 14.00, anul 2019, în localitatea TIMISOARA, str. Ghe.Lazar, nr.9B, cam.112, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, licitaţia a 2-a, preţ diminuat cu 25%:

A) teren extravilan in loc.Mosnita Veche, inscris in CF.405015, top.A242/9/11/2, tarla 242/9, parcela 11/2 cu suprafata de 290 mp , COTA 2/4 , preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei :2.331 lei(exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:
Creditori 4

Sarcini 5
AJFP TIMIS
ipoteca

B) spatiu comercial-Casa cu Flori, situat in loc.Timisoara str. Alba Iulia, nr.1, ap.3, compus din 2 magazii, coridor, casa scarii si WC la parter, spatiu comercial-restaurant la etajul 1, 4 camere, casa scarii, uscatorie, debara, baie, hol si WC la mansarda, iar la subsol pivnita cu 76,90% pc si 182/237 mp teren in proprietate, inscris in CF. 404782; 404782-C1-U1, top.256; 256/III preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei :3.461.575 lei (exclusiv TVA) grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:
Creditori 4

Sarcini 5
Piraeus Bank Romania
ipoteca
SC Casa cu Flori SRL
Contract inchiriere
AJFP Timis
ipoteca
SCPEJ Matei&Asociatii
somatie
BEJ Floricescu
somatie
TBI Leasing IFN SA
notare
BEJA Dragomir&Stepanov
somatie
BCR SA
notare

C) imobil in loc. Timisoara, str. Vasile Carlova, nr.27, ap.2, compus din 3 camere, 2 holuri, 1 antreu, 1 debara, 1 camara alimente, 1 bucatarie, 1 WC, 1 Baie, 1pivnita si magazie de lemne cu 48% pci si teren in suprafata de 804 mp, COTA 1/2 , inscris in CF.431728-C1-U2 Timisoara, top.6342-6343/II, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei :499.769 lei (exclusiv TVA) grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:
Creditori 4

Sarcini 5
SC Alin Trans Impex SRL
ipoteca
AJFP Timis
ipoteca
BEJ Floricescu Valentin
somatie
TBI Leasing IFN SA
notare
BEJA Dragomir&Stepanov
somatie
BCR SA
notare

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO22TREZ6215067XXX007580 , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Timisoara.;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………………………………………………………………………………………………………………….
Alte informatii de interes pentru cumparator,dupa caz:……………………………………………………….
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/200035


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *