anaf 3

Anunț licitație – teren Chișoda

teren extravilan cu suprafaţa de 28800 mp, situat în localitatea Chişoda, jud. Timiş, înscris în Cartea Funciară nr. 412645 Giroc, nr. Cad. A671/4/3, Jud. Timiş