Anunț licitație – autoutilitara

anaf 3

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 18 , luna iunie , anul 2019 , ora 12,00 , în localitatea LUGOJ , str. Al. Astalas , nr.1- 3 , se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, pentru care va fi organizată licitaţia a- I-a .

Denumirea bunului mobil
Descriere sumară
Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,
dacă este cazul
Preţul de evaluare sau
de pornire al licitaţiei 3, exclusiv TVA (lei)
Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)
Autoutilitară N3-autotractor , marca DAF model XF95 , cilindree 12583cmc, sursa de energie motorină , culoare negru , km bord 1393132 , an fabricaţie 2000 , număr de înmatriculare TM-05-FYS
“NU SUNT “
18.200 LEI

19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma
scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172 , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice TIMISOARA cod de identificare fiscală 4358053 .4, deschis la TREZORERIA MUN. LUGOJ .;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că
nu este persoană interpusă cu debitorul
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv:
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Lugoj str.AL.Astalaş; nr.1-3 etaj II camera 227 jud.Timiş sau la numărul de telefon 0256/354824,0256351673 si fax. 0256352746.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *