Anunț licitație

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri mobile

Anunț licitație

D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 16.11.2022 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru licitatie urmatoarelor bunuri imobile:

Cotă actuală de 34/40 (17/20) din teren intravilan în suprafaţă de 780 mp, situat în extravilanul localităţii Urseni, UAT Moşniţa Nouă, judeţ Timiş,înscris în ID Electronic 403188 Moşniţa Nouă, categorie de folosinţă curţi construcţii intravilan extins, conform Anunţului de vânzare nr TMG_DEF 19485/20.10.202,168-17/20.10.2022 – pret pornire licitatia a III a – 71.853 lei plus TVA 19%, proprietate a debitorului Martin Dan -Călin.

În conformitate cu prevederile Tiltului VII din legea 227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificarile şi completările ulerioare,operaţiunea este taxabilă (cotă de T.V.A. de 19%).

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

  • oferta de cumpărare;

  • dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 6634511, deschis la Trezoreria Timisoara

  • împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

  • pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

  • pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

  • pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

  • pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

  • declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta

Informaţii detaliate se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/anunturi/valorif_bunuri/bunuri_sechestrate


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *