Anunţ privind vânzarea pentru bunuri imobile

anaf

In temeiul art.   250  alin (2)  din L 207.2015  privind  Codul  de  procedura  fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  va  facem cunoscut faptul  ca  in localitatea  Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr.  9B, cam. 108, et. I,  se vor vinde prin licitatie   urmatoarele bunuri mobile,   proprietate a  debitorului  S.C.  UNIVERSPEED   S.R.L  dosar de executare   0 U-1-2-13, cu domiciliul fiscal    in localitatea Giroc, jud. Timis,  str. Dunarea, nr. 2/A,  cod inregistrare fiscala 18784660, licitatie care va avea loc in ziua de  12,  luna  12, anul 2017,  ora 13,00.  Licitatia a IV a , care se va desfasura   in conditiile prevazute de  art.   250   alin  (14)  din L 207/2015 privind  Codul  de  procedura  fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

denumirea bunului mobil , descrierea sumara : Drepturi reale si privolegile care greveaza bunurile, daca este cazul Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.
Autoutilitara marca Volvo, model FH440,  cilindree 12777 cmc motorina,  culoare Rosu,   an fabricatie 2007,  TM-69-UNV   Creditor  S.C. TRANSPORT SERVICE GROUP

 

45.052 19 % 53.612
Semiremorca marca Schmitz, model SO2, caroseria DA SUPRASTRUCTURA DESCHISA,  culoare GRI, an fabricatie 2008,  TM-68-UNV  nu sunt 16.856 19 % 20.058
Autoutilitara marca Volvo, model FH440,  cilindree 12777 cmc motorina,  culoare GRI,   an fabricatie 2007,  TM-60-UNV   nu sunt 66.694 19 % 79.366
Semiremorca marca Kogel, model SN24/P90/1110, DA SUPRASTRUCTURA DESCHISA, culoare gri, an fabricatie 2005,  TM-61-UNV nu sunt 8.636 19 % 10.277
Autoutilitara marca Volvo, model FH12, caroseria BC autotractor,  cilindree 12130 cmc motorina,  culoare albastru, tractiune spate,   an fabricatie 2005,  TM-81-UNV   nu sunt 36.208 19 % 43.088
Semiremorca marca Schwarzmuller, model SPA3/E, caroseria camion platforma cu obloane met+prelata,  culoare verde, an fabricatie 2001,  TM-80-UNV  nu sunt 16.127 19 % 19.191
Semiremorca marca Kogel, model SN24P 90/910, caroseria camion, culoare gri, an fabricatie 2005,  TM-83-UNV nu sunt 7.699 19 % 9.162

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

  1. ofertele de cumparare :
  2. dovada platii taxei de participare, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei + 19 %  T.V.A.-  in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .
  3. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);
  4.    prentru persoanele juridice  romane,  copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,
  5.   pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana.
  6.   pentru persoanele fizice romane / copie de pe  actul de identitate
  7. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  8.      declaratie pe propria raspundere (autentificata ) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorul :  S.C.  UNIVERSPEED   S.R.L

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea obligatii.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru  din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr.  9B, cam. 107, et. I,  sau la numărul de telefon  0256/259.410

Data afişării: 17.11.2017


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns