Pensionaţii pe caz de boală pot dobândi renta viageră agricolă

tarani batrani

Noile modificări legislative care privesc condițiile de acordare a rentei viagere agricole au intrat în vigoare de ieri. Potrivit noilor prevederi, beneficiază de rentă viageră agricolă și persoana care a fost pensionată pe caz de boală cu gradele I și II, a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă, indiferent de etatea pensionării.

Rentierului aflat în această situație i se recunoaște dreptul la renta viageră, ca urmare a verificării deciziei emise de comisia de expertiză medicală care atestă pensia de invaliditate, precum și a deciziei pentru cea pentru limita de vârstă.

Astfel, pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul trecut, persoanele îndreptăţite trebuie să își vizeze carnetele de rentier până la data de 29 septembrie.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) este instituţia care gestionează situaţia carnetelor de rentier agricol. Pentru vizarea acestora, solicitantul – rentierul personal sau mandatarul, curatorul ori tutorele – trebuie să semneze o declaraţie (formular-tip), însoţită de documente pe baza cărora persoana desemnată de către Centrul judeţean al APIA va verifica conformitatea actelor originale cu copiile existente la dosar.

În cazul persoanelor pensionate pe caz de boală, agenţia va certifica copiile depuse ale deciziilor de la comisia de expertiză medicală. Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României.

În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia pentru ultimul an poate fi încasată de moştenitorii săi doar dacă aceştia depun la APIA carnetul de rentier al defunctului, certificatul de deces şi actul de succesiune, alături de o împuternicire sau o declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea dreptului bănesc. Renta viageră agricolă a putul fi obţinută de către persoanele de peste 62 de ani doar între anii 2005 şi 2011.

Din 1 ianuarie 2012 nu s-au admis noi rentieri, însă cei care dobândiseră acest drept şi-l păstrează până la sfârşitul vieţii. Valoarea rentei este de 100 de euro pentru hectarul vândut şi de 50 de euro pentru cel dat în arendă de beneficiar. Renta a fost instituită prin Legea 247/200, cu scopul comasării terenurilor agricole, încercându-se stimularea persoanelor vârstnice de a-şi înstrăina pământul în beneficiul exploataţiilor mai rentabile.

Potrivit modificărilor recent operate, printr-un ordin al ministrului agriculturii, pot beneficia de renta viageră şi persoanele pensionate pe caz de boală, chiar dacă nu au împlinit vârsta de 62 de ani. Se iau în considerare, însă, doar contractele de vânzare-cumpărare sau de arendare încheiate până la data de 30 septembrie 2011.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns