Nou proiect de OUG pentru modificarea legii pensiilor speciale. Sindicatele, chemate la discuţii de Olguţa Vasilescu | DOCUMENT

olguta

Guvernul a elaborat un nou proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea legii pensiilor speciale, document ce prevede ca pensiile să nu fie mai mari decât salariul avut în activitate iar actualizarea să facă în funcţie de rata de inflaţie. Sindicaliştii, chemaţi la discuţii la Ministerul Muncii.
La ora transmiterii ştirii, sindicaliştii au discuţii cu reprezentanţii ai Guvernului, la Ministerul Muncii, despre noul proiect de OUG pentru modificarea legii pensiilor speciale. Noul draft al proiectului nu mai schimbă modul de calcul, însă prevede ca pensia să nu fie mai mare decât salariul iar actualizarea este legată de rata medie anuală a inflaţiei.

„Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă un cuantum al pensiei mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată”, este una dintre prevederile noului proiect de OUG prezentat de Federaţia Sindicatelor din ANP.

De asemenea, potrivit documentului, „cuantumul net al pensiei militare de stat, nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul a pensiei”.
Şi în cazul magistraţilor, „pensia de serviciu se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea, şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.”

Cererile de pensionare înregistrate şi nesoluţionate până la data de 15 septembrie 2017 se soluţionează conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii şi asigurări sociale, se mai arată în act, urmând ca OUG să intre în vigoare la 15 seprembrie.


DOCUMENT

Ordonanţă de Urgenţă privind modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2017-2020 referitoare la necesitatea asigurării şi respectării principiului echităţii pentru pensionari,

Neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă generează adâncirea discrepanţelor existente între diferite categorii de pensionari, determinate de cuantumul pensiilor de serviciu care este vâdit mai mare faţă de pensia medie din sistemul public de pensii, sistem care are la bază printre altele, principiul contributivităţii, al solidarităţii şi egalităţii de tratament între asiguraţii sistemului.

Prin urmare, în vederea evitării unei grave atingeri aduse principiilor echităţii şi egalităţii de tratament între asiguraţii sistemului de pensii, se impune adoptarea unei soluţii imediate, prin modificarea actelor normative cu caracter special care instituie categoria pensiei de serviciu

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ART I – Art. 42^5 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 270 din 22 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 42^5 – Pensia de serviciu se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea, şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.”

ART. II – Alineatul (10) al art. 68^5 din Legea nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 408 din 10 iunie 2015 cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

(10) – Pensia de serviciu se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea, şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.”

ART. III – Alineatul (5) al art. 73^1 din Legea nr. 7 din 11 ianuarie 2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 22 iulie 2015, republicată se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(5) –Pensiile de serviciu stabilite în condiţiile prezentei legi se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea, şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.”

ART. IV – Alineatul (5) al articolului 6 din Legea nr. 216 din 21 iulie 2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 546 din 22 iulie 2015 se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(5) – Pensiile de serviciu, precum şi pensiile de urmaş, calculate potrivit prezentei legi, se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea, şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie de serviciu mai mică, se menţine pensia de serviciu aflată în plată.”

ART. V – Alineatul (10) al art. 51 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi publicată în Monitorul Oficial nr. 41 din 19 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(10) Pensiile de serviciu stabilite în condiţiile prezentei legi se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea, şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.”

ART. VI – Alineatul (6) al articolului 49 din Legea nr. 96/2006 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (6) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se actualizează din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea, şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o o indemnizaţie pentru limită de vârstă mai mică, se menţine indemnizaţia pentru limită de vârstă aflată în plată.”

ART. VII- Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 se introduc două noi litere, literele l) şi m), cu următorul cuprins:
“l) solda/salariu lunar net – solda/salariul lunar brut prevăzut la art. 28 alin.(1) din care se deduce contribuţia individuală la bugetul de stat, contribuţia individuală la bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi impozitul pe venit, potrivit legislaţiei în vigoare;
m) pensia militară de stat netă – pensia militară de stat stabilită în cuantum brut din care se deduce impozitul pe venit, potrivit legislaţiei în vigoare.”

2. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 59 – Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă un cuantum al pensiei mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată.”

3. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 60 – Cuantumul net al pensiei militare de stat, nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul a pensiei.”

Art. VIII – DISPOZIŢII TRANZITORII

Cererile de pensionare înregistrate şi nesoluţionate până la data de 15 septembrie 2017 se soluţionează conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii şi asigurări sociale.

Art. IX – DISPOZIŢII FINALE

Prevederile art. VII pct. 3 din prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 15 septembrie 2017.

mediafax.ro


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

2 thoughts on “Nou proiect de OUG pentru modificarea legii pensiilor speciale. Sindicatele, chemate la discuţii de Olguţa Vasilescu | DOCUMENT

    1. La ei nu se limiteaza pensiile la salariul net?Dar actualizarea ramane tot in functie de salariile avute de cei in activitate?Au cele mai mari pensii din tara,de ce nu fac obiectul ordonantei?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *