Licitație ANAF – teren intravilan Dumbrăvița

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 22, luna FEBRUARIE, ora 14.00, anul 2018, în localitatea TIMISOARA, str. Ghe.Lazar, nr.9B, cam.112, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Canea Tudor, prima licitaţie/licitaţia a -a:
– teren intravilan in loc. Dumbravita, inscris in CF.406138 Dumbravita, top . A 77/1/7-9/2 cu suprafata de 792 mp,preţul de evaluare/de pornire al licitaţiei a 1-a este 112.132 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5
Banca Transilvania
ipoteca
BEJ Sima Pinteala Ion
somatie
BEJ Babeu Adrian
somatie
AJFP TIMIS
ipoteca

– teren intravilan in loc. Dumbravita, inscris in CF.406139 Dumbravita, cad.Cc 54/1/118/1;A54/1/118/2 cu suprafata de 650 mp,preţul de evaluare/de pornire al licitaţiei a 1-a este 92.221 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5
Banca Transilvania
ipoteca
BEJ Sima Pinteala Ion
somatie
BEJ Babeu Adrian
somatie
AJFP TIMIS
ipoteca

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO22TREZ6215067XXX007580 , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Timisoara.;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere(autentificata) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………………………………………………………………………………………………………………….
Alte informatii de interes pentru cumparator,dupa caz:……………………………………………………….
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/200035.


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

 • Licitație ANAF – apartament în Timișoara

  – apartament in loc. Timisoara, str.C.Porumbescu, nr.81, ap.2, inscris in CF 423327-C1-U1 Timisoara,top.12767-12768/II, compus din 2 camere ,bucatarie, camara alimente, baie, antreu cu 4/15 parte din pci si teren in proprietate,preţul de evaluare/de

 • Licitatie ANAF – incarcator frontal Hanomag

  Preţul de evaluare sau
  de pornire al licitaţiei 3, exclusiv TVA (lei)
  Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)
  Încărcător frontal marca Hanomag, model H55, serie 777066971903
  “NU SUNT “
  11.286 LEI …

 • Licitație ANAF – autoturism Suzuki

  Autoturism marca,SUZUKI JT D44V, Serie saºiu JSAJTD44V00109032, Nr. omologare ACSV1E1411C36E4,Serie motor C014874,Culoare GRI,Nr. de înmatriculare TM 10 RSM,An fabricatie 2006 ,Stare de funcþionare,Sursa de energie motorinã ,,NU SUNT “ 14.325 lei