Într-o comună din Timiș se merge pe încredere: primăria plătește facturi fără acte justificative!

Brestovat 1

În timp ce atenția publică este îndreptată îndeosebi asupra marilor tunuri și asupra numelor grele care obișnuiesc să apară în regim de breaking-news pe burtierele diverselor televiziuni, din bugetele publice ale comunelor țării se scurg bani cu nemiluita, în dreapta și-n stânga, de foarte multe ori fără justificare.

Controlată, în vara trecută, de o echipă de audit a Camerei de Conturi Timiș, Primăria Brestovăț a fost prinsă în ofsaid, cu prejudicii imputabile de ordinul sutelor de mii de lei. Ne oprim asupra unui singur aspect: realizarea șanțurilor drumurilor comunale din Brestovăț, mai precis, ”Taluzare, umplutură, compactare șanțuri la drumurile comunale și betonarea acestora în formă de cuvă”.

Facturi fără documente justificative

În anul 2014, în urma unei licitații, SC Beton Construct SRL Timișoara a fost declarată câștigătoare, urmând să execute 1.200 de metri liniari (ml) de șanțuri, contra sumei de 193.440 lei cu TVA inclus, conform contractului încheiat în 26 noiembrie 2014. Luând la puricat documentele, echipa de audit a constatat că Primăria Brestovăț i-a achitat constructorului, chiar a doua zi după semnarea contractului, un avans de 30 la sută, adică 58.032 lei, doar că „acest avans nu a fost justificat la finele anului 2014 prin lucrări executate, astfel că se impunea returnarea avansului, împreună cu majorări de întârziere, lucru care nu s-a efectuat”.

Citeşte şi: Un cutremur de 4,7 pe Richter a lovit România

Mai departe: Primăria Brestovăț plătește, în aprilie 2015, suma de 78.988 lei pentru „executat șanțuri betonate la drumuri comunale conf. contract 1570/26.11.2014”, însă „la această factură nu este atașată nici o situație de lucrări acceptată de beneficiar și de dirigintele de șantier care să ateste executarea a 850 ml din totalul de 1.200 ml contractați inițial”.

Facturile curg, iar primăria le achită fără să pună întrebări: 31.272 lei pentru “executat șanț betonat (rigolă de scurgere)”, în condițiile în care nici la această factură nu este atașată vreo situație de lucrări; 25.147 lei pentru „executat lucrări conf. contract 1570/26.11.2014”, fără să fie trecută pe factură vreo cantotate de șanțuri executate și fără să fie atașată o situație de lucrări acceptată de beneficiar și de dirigintele de șantier care să ateste executarea vreunei lucrări.

O parte din lucrare nu s-a mai executat, dar s-a plătit

eugen dobraPână la urmă, nici n-au mai fost executați 1.200 de metri liniari de șanțuri, ci doar 1.044, așa cum se menționează și în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, din 29 mai 2015, PV semnat de primarul comunei Brestovăț, Eugen Dobra, de dirigintele de șantier, precum și de directorii general și comercial ai Beton Construct SRL, fără nici o altă persoană din cadrul primăriei Brestovăț. Este extrem de interesant cum a preluat, din mers, domnul primar atribuțiile comisiei de recepție a lucrării…

De altfel, Eugen Dobra este și cel care semnase, alături de directorul general al Beton Construct, în aprilie 2015, o notă de renunțare în care se precizează următoarele: „Având în vedere renunțarea la executarea a 156 ml de rigolă, respectiv se execută numai 1.044 ml. Valoarea corespunzătoare acestei renunțări este de 20.280 lei”.

Auditorii Camerei de Conturi Timiș au descoperit însă că „executantul Beton Construct SRL a facturat și această diferență, cu factura nr. 4627108/15.04.2015, în sumă de 25.147,20 lei, în condițiile în care aceste șanțuri nu au fost executate, așa cum reiese din procesul-verbal de recepție și din nota de renunțare” și că „ultima factură de 25.147,20 lei a fost ordonanțată la plată de către primar, deși acesta a semnat atât procesul-verbal de recepție, cât și nota de renunțare prin care s-a stabilit cu claritate că s-au executat numai 1.044 ml și s-a renunțat la 156 ml, cu scăderea sumei aferente din valoarea contractului, ceea ce reprezintă o neglijență gravă în exercitarea sarcinilor de ordonator principal de credite, ce se materializează într-un prejudiciu cert, patrimonial, adus comunei Brestovăț”.

Primăria Brestovăț merge pe încredere

Echipa de audit insistă asupra ușurinței cu care primăria a achitat banii: „Toate cele trei facturi poartă mențiunea de <<bun de plată>> din partea primarului comunei Brestovăț, în condițiile în care nu există sau nu au fost prezentate echipei de audit extern situații de lucrări care să ateste materialele, manopera, utilajele folosite de constructor în execuția acestei lucrări”.

Auditorii precizează că primăria le-a pus la dispoziție un deviz estimativ „din conținutul căruia reiese faptul că, în locul celor 156 ml de șanțuri betonate, s-au executat lucrări de montare tuburi de beton, șanturi de beton și 2 poduri, în sumă totală de 25.147,20 lei”, însă inspectorii Curții de Conturi menționează că „în afară de nota de renunțare, nu a fost întocmită o dispoziție de șantier pentru a se justifica necesitatea unei alte lucrări, nu există o măsurătoare a acestei noi lucrări, nu s-a întocmit notă de comandă suplimentară acceptată de beneficiar, în baza unui calcul estimativ” și că „singurele acte adiționale puse la dispoziția auditorilor publici externi fac mențiuni legate doar de prelungirea termenului de execuție a lucrărilor și nici unul nu are consemnate lucrările suplimentare solicitate de beneficiar”.

Un deviz apărut peste noapte

De asemenea, a mai fost pusă la dispoziția echipei de audit și o factură fiscală datată 26 iunie 2015, în valoare de 5.770 lei, în care este înscrisă mențiunea “Deviz lucrări consolidare stradă Brestovăț, contract nr. 1570/26.11.2014”, factură achitată de primărie în decembrie 2015, la care n-a fost atașat decât „un deviz de lucrări, neînregistrat și nesemnat de ordonatorul de credite”. Conform auditorilor, „această lucrare excede angajamentului legal încheiat, nu are la bază un act adițional de modificare a prețului contractului nr. 1570/26.11.2014”.

Obligații… facultative

Concluziile auditorilor sunt tranșante: „Precizăm faptul că niciuna din lucrările facturate de Beton Construct SRL nu are la bază situații de lucrări sau devize, nu există o convocare din partea constructorului la finalizarea lucrărilor, urmat de recepția din partea comisiei numită de ordonator, în afară de lucrarea de șanturi betonate de 1.044 ml, care prezintă un proces-verbal de recepție (semnat doar de primar). Nu au fost furnizate echipei de audit extern alte documente care să justifice efectuarea tuturor cheltuielilor aferente Contractului nr. 1570/26.11.2014 (…) în sumă totală de 199.210,38 lei (…)

Facem precizarea că, în contractul nr. 1570/26.11.2014 (…) este prevăzut la Cap. IV Obligații ale părților, pct. 2: <<Să comunice situațiile de lucrări/devize lucrări pe etape de evoluție a lucrărilor>>, fapt care s-a încălcat însă de către constructor, fără ca entitatea să procedeze la solicitarea lor, mulțumindu-se doar să achite facturile transmise de prestator.

Cauzele şi împrejurările care au condus la abaterea constatată sunt determinate de un management defectuos, care nu a urmărit gestionarea cu eficienţă a fondurilor publice locale şi a angajat legal entitatea prin achitatea unor facturi ce nu au avut la bază situații de lucrări și chiar a unei facturi emisă pentru o cantitate care nu a fost executată!!! (…) Prin achitarea unor sume pentru care nu sunt documente care să ateste punerea lor în operă, s-a produs o pagubă bugetului local al comunei Brestovăț în anii 2015 și 2016, în valoare totală de 199.210,38 lei”.

Explicații puerile

Chestionat de auditori cu privire la neregulile depistate în timpul controlului, primarul Eugen Dobra găsește niște scuze puerile:

„Referitor la faptul că nu avem documentele justificative atașate facturilor privind executarea lucrărilor de către SC Beton Construct, precizez faptul că până în momentul derulării acțiunii de control nu am avut cunoștință de lipsa acestora. În momentul în care lucrările au fost efectuate și recepționate, știu că am primit și documentele aferente. În intervalul de timp de la efectuarea lucrărilor și până în acest moment am avut diverse solicitări și există posibilitatea de a fi puse la dispoziție originalele, nepăstrând nici o copie a acestora. În termenul cel mai scurt voi face demersurile necesare pentru recuperarea acestora sau reconstituirea acestora”.

În replică, auditorii precizează: „Răspunsul dat de primar denotă o necunoaștere a legislației și o neconsultare a documentelor la nivelul entității, de altfel pe tot parcursul auditului, acestea au fost furnizate cu foarte multă dificultate, nu s-a atras răspunderea dirigintelui de șantier cu care au fost încheiate contracte de asistență tehnică, acesta nevizând nici o situație de lucrări/deviz de lucrări pentru acest contract, deși reprezenta din punct de vedere al răspunderii contractuale entitatea în raport cu constructorul”.

În ce ne privește, nu putem decât să ne amuzăm de surprinderea mimată de domnul primar, care s-a trezit brusc că nu are de unde să scoată documentele justificative. Culmea, au dispărut toate ca prin minune, fiindcă au existat „diverse solicitări”… Păi unde au putut dispărea, cine avea nevoie de actele alea?! Că nu se cer asemenea documente nici la internarea în spital, nici la școală, la ședințele cu părinții…


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *