Într-o comună din Timiș, numele consilierilor locali sunt publice doar când cerșesc voturi, în rest sunt ținute la secret

primaria tomnatic

La peste 30 de ani de la Revoluție, există încă primării în care transparența cerută de lege este înlocuită de o secretizare nu doar ilegală, ci de multe ori și absurdă. Un grup de activiști civici timișeni ne-a semnalat situația halucinantă din comuna Tomnatic, unde, susțin aceștia, primarul Stoian Vasiu blochează abuziv accesul cetățenilor la informațiile de interes public: “Din 2018, primarul a făcut tot posibilul să ascundă cetățenilor pe ce și în ce mod a cheltuit banii publici, ce are de ascuns?”.

Toamnă cu scumpiri la Tomnatic

Oamenii ne-au spus că secretizarea a început în toamna anului 2018, când primarul “și-a pus consilierii locali, loiali lui, să adopte HCL 53/2018, prin care a instituit o taxă de 10 lei/pagină, pentru informațiile de interes public, deși normele legii liberului acces la informațiile de interes public prevăd limite mult mai mici în cazul eliberării de documente din instituțiile publice”. Am intrat și noi pe site-ul Primăriei Tomnatic, să citim hotărârea respectivă, dar credeți că am găsit-o? Evident că nu, fiindcă pe pagina de internet a administrației locale din Tomnatic cam bate vântul. Sunt postate doar HCL-urile din 2019 (doar 28 din peste 70!) și 2020, de parcă până atunci Consiliul Local Tomnatic s-a aflat în vacanță…

Una spune legea, alta zice HCL-ul

Taxa aprobată, în septembrie 2018, de Consiliul Local Tomnatic la inițiativa primarului Stoian Vasiu era profund ilegală. Asta pentru că Hotărârea de Guvern (HG) nr. 478/8.07.2016, prin care a fost modificată HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precizează, la art. 18, alin. 5, următoarele: „Costul serviciului de copiere va fi aprobat, respectiv actualizat prin actul administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice centrale sau locale şi nu poate depăşi 0,05% din salariul minim pe economie calculat per pagină”. În condițiile în care, în 2018, salariul minm pe economie era 1.900 de lei, prețul pe pagină ar fi trebuit să fie 0,95 lei. Ca atare, suma de 10 lei pe pagină fixată de administrația din Tomnatic era de zece ori mai mare decât maximul stabilit de lege! Deși activiștii civici au sesizat Prefectura Timiș că HCL 53/2018 încalcă legislația, funcționarii acestei instituții nu au atacat în contencios administrativ hotărârea ilegală, ci i-au invitat pe edilii din Tomnatic să revizuiască HCL-ul respectiv.

Povestea se repetă și primăvara

Ce a urmat am aflat de la grupul Timișul Civic: “La mai bine de 6 luni, prin HCL 12 din 28.03.2019, Consiliul Local al Comunei Tomnatic anulează taxa de 10 lei/fotocopie pagină și instituie o taxă la fel de abuzivă, de 5 lei/pagină, atât pentru fotocopii, cât și pentru cele transmise în format electronic, deci s-au gândit ei să blocheze accesul la informații și pentru cele transmise prin email, în format electronic”.
Am încercat să găsim și această hotărâre pe site-ul Primăriei Tomnatic, dar am avut iarăși ghinion: HCL 12/2019 nu se află printre cele 28 de hotărâri de anul trecut publicate pe internet. E mare păcat, căci astfel primarul Stoian Vasiu și colegii săi răpesc publicului larg șansa de a avea acces la o capodoperă în materie de administrație locală.

La Tomnatic, ca-n Vestul Sălbatic

Noi am fost mai norocoși, am primit de la activiștii civici un exemplar al acelei hotărâri, așa că vă prezentăm un fragment absolut demențial: “Având în vedere că prevederile HG nr. 123/2002, cu modificările și completările ulterioare, încalcă în mod vădit dispozițiile constituționale (n.r. – care or fi ele nu se mai precizează, nu că ar conta…), adăugând elemente și reguli noi care nu sunt prevăzute în cuprinsul legii la care fac referire și totodată încalcă în mod vădit principiul autonomiei locale, prin impunerea autorităților locale a unor conduite și reguli ce nu pot fi impuse decât prin lege organică (…) se aprobă instituirea taxei de 5 lei/filă (…)”.

În traducere liberă, primarul, secretarul și consilierii locali au stabilit ei, după mintea și priceperea lor, că o hotărâre de guvern este neconstituțională și, ca atare, nu țin cont de prevederile acesteia! Așadar, la Tomnatic e ca-n Vestul Sălbatic, legea e opțională, nu obligatorie, în funcție de cum o interpretează un funcționăraș sau altul. Fabulos.

Bine, strângând din dinți, șefii din Primăria Tomnatic au scăzut taxa, de la 10 lei, la 5 lei, care, chiar și în condițiile creșterii salariului minim (2.080 lei în 2019, 2.230 lei în 2020), tot e de 4,5 ori mai mare decât limita maximă stabilită prin HG 478/2016.

S-a rezolvat: nu se poate!

Ce s-a întâmplat mai departe: “După ce cetățenii din comuna Tomnatic au cerut acces la informații de interes public cu privire la un contract, care să includă contractul propriu-zis, cheltuielile și anexele, primarul a transmis ca informațiile solicitate <<costă>> câteva mii de lei. În 6 ianuarie 2020, au fost solicitate documentele pentru consultare/studiere la sediul primăriei; pentru a nu mai fi discuții că trebuie xeroxate pagini de mii de lei, s-a stabilit cu primarul că vor fi puse la dispoziție în data de 13.01.2020. Surpriza a venit din nou, prin HCL 3 din 13.01.2020, abuz grosolan folosindu-se de normele GDPR, când (acum dă vina pe consilieri) consilierii locali (n.r. – ca să fie clar: 12 din cei 13 consilieri locali sunt de la PSD, la fel ca primarul Stoian Vasiu) au stabilit ce e public și ce nu e public la primărie. Contractele nu mai pot fi studiate gratuit la sediul primăriei, ci doar fotocopiate sau transmise în format electronic dupa plata a 5 lei/pagină”.

Activiștii civici au solicitat documentația privind obiectivul „Modernizare străzi comuna Tomnatic”, adică contractul de achiziție publică dintre comuna Tomnatic și Technocer SRL, proiectul tehnic, contractul de dirigenție de șantier, contractul de verificare proiect, cheltuielile diverse și neprevăzute, procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Așadar, nimic altceva decât un contract încheiat de o entitate publică și anexele sale, documente pe care activiștii civici ar fi dorit să le răsfoiască la sediul primăriei, însă acest lucru nu s-a mai putut deoarece fix în ziua stabilită pentru această acțiune, Consiliul Local Tomnatic a emis o nouă hotărâre, așa cum am arătat mai sus.

Votați-ne și, apoi, uitați-ne!

De această dată, am găsit HCL 3/13.01.2020 pe site-ul Primăriei Tomnatic și am avut plăcerea să o lecturăm. Am descoperit, astfel, că printre informațiile de interes public comunicate la cerere, deci nu postate din start pe site-ul primăriei sau afișate la avizierul instituției, se află inclusiv lista cu certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, hotărârile Consiliului Local Tomnatic sau – atenție mărită, vă rugăm! – “componența nominală a Consiliului Local al comunei Tomnatic inclusiv apartenența politică”!

avere tomnatic dudestii vechi

Pe site-ul Primăriei Tomnatic s-au teleportat și declarațiile de avere ale edililor din Dudeștii Vechi

Da, da, dacă un cetățean al comunei se uită pe site-ul primăriei ca să vadă cine sunt consilierii locali care-l reprezintă și care îi cerșesc votul din patru în patru ani, pe listele partidului X sau Y, citește doar atât: “Această pagină este momentan în construcție. Vă rugăm să reveniți”. E adevărat că, dacă insiști, la secțiunea Declarații de avere și de interese, găsești numele consilierilor locali amestecate cu ale altor funcționari din primărie. Ba chiar și cu ale membrilor administrației locale din… comuna Dudeștii Vechi, ale căror declarații de avere au ajuns, prin nu se știe ce miracol, pe site-ul Primăriei Tomnatic. De râsul curcilor.

Totul la secret

Tot în construcție se află și secțiunea Achiziții publice, în timp ce documentele ce țin de urbanism – PUG, PUZ, PUD, certificate de urbanism, autorizații de construire – nici măcar nu au o secțiune pe site-ul Primăriei Tomnatic…

Bun, nici nu este de mirare acest ultim aspect, pentru că – din nou, atenție maximă! – certificatele de urbanism și autorizațiile de construire se află pe “Lista cuprinzând documentele emise și/sau gestionate prin aparatul de specialitate al primarului comunei Tomnatic, care se exceptează de la liberul acces la informațiile de interes public” (anexa 3 a HCL 3/13.01.2020)! Așadar, capetele luminate din Primăria Tomnatic au decis că Legea 50/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții nu se aplică și în comuna respectivă. Nu de alta, dar în articolul 7, alineatul 23 al legii cu pricina scrie negru pe alb: “Autoritățile prevăzute la art. 4 fac publică emiterea autorizației de construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții și pun la dispoziția publicului următoarele informații: a) conținutul autorizației de construire și al anexelor aferente, care includ toate condițiile necesare a fi îndeplinite de solicitanți, sau, după caz, conținutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (…)”.

Mai mult, pe aceeași listă neagră figurează și “deliberările Consiliului Local al comunei Tomnatic în cazurile în care, potrivit legii, s-a aprobat ca acestea să nu fie publice, precum și documentele întocmite în aceste situații”! Pe bune? Mințile odihnite din Primăria Tomnatic inventează paragrafe noi ale Legii 215/2001 privind administrația publică locală, deși alineatul 1 al articolului 42 este laconic și cât se poate de clar: “Ședințele consiliului local sunt publice”. Atât, fără nici o excepție de la regulă. Deci despre ce aprobări ca ședințele consiliului local să nu fie publice vorbim?!

Se trezește și prefectura?

Până și Prefecturii Timiș i s-a părut prea gogonată această ultimă mostră de anti-transparență decizională, astfel că, în răspunsul instituției comunicat activiștilor civici, scrie așa: “În temeiul art. 255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, am verificat legalitatea actului administrativ mai înainte menționat (n.r. – HCL Tomnatic nr. 3/13.01.2020) și am identificat o serie de dispoziții care încalcă prevederile legale, solicitând, în acest sens, autorităților locale reanalizarea actului administrativ. În funcție de răspunsul pe care Consiliul Local Tomnatic îl va comunica instituției noastre, urmează să luăm în considerare promovarea unei acțiuni la instanța de contencios administrativ”.

site tomnatic consiliul local

Apartenența politică și numele consilierilor locali din Tomnatic sunt publice doar la alegeri

Până ce va lua Instituția Prefectului Timiș o decizie în legătură cu promovarea unei acțiuni în instanță, noi îi vom promova, gratuit, pe cei care au putut emana o asemenea hotărâre antidemocratică: Stoian Vasiu – primar (PSD), Vasile Taciuc – viceprimar (PSD), Florin Viorel Petca, Gheorghe Țica, David Alexandru Taciuc, Dinu Atanasie Poliec, Alexandru Noje, Cristina Mitron, Elmar Gyuge, Macedon Fechete, Bereczki Laszlo, Ionel Chelaru, Florin Barbu (toți consilieri locali PSD), Florin Jude (consilier local PNL). Vor ieși cu toții la suprafață în curând, fiindcă alegerile locale bat la ușă…


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

6 thoughts on “Într-o comună din Timiș, numele consilierilor locali sunt publice doar când cerșesc voturi, în rest sunt ținute la secret

 1. Daca tot ai scris articolul asta, cel putin ai fost in Tomnatic? Ai fi vazut asfalt pe toate straziile si podete facute cu cap la fiecare poarta, parcari la fiecare unitate comerciala si pomi plantati pe toate straziile, plus canalizare la fiecare gospodarie! Asa ca mai incet cu ‘ in Tomnatic ca in Vestul salbatic’! Cate a facut primarul acesta pt Tomnatic nu a facut nimeni! Sunt curios cine sunt acei activisti civici? Cumva contracandidati?
  Sa nu uitam ca acest primar a castigat alegeriile cu peste 90 % din voturi!

  1. Stiu, te voi surprinde, dar chiar am fost in Tomnatic 🙂 Iar in articol nu e vorba de asfaltari si parcari, ci despre transparenta decizionala. E o obligatie impusa de lege, care in Tomnatic nu se respecta. N-am timp sa traduc din romana in romana, dar pentru tine am facut ca o exceptie, fiindca am sesizat ca ai dificultati in a percepe mesajul articolului.

 2. Foarte bun articolul pe fond, poate prea lung dar având în vedere atitudinea “prietenească” a celor vizați talia sa se justifică.
  Țineți tare domnule Brindescu, e mult de lucru în domeniul administrației locale! Cu atât mai mult cu cât politicianul schimbă culoarea dar năravul ba!

 3. Situația din Tomnatic nu este singulară,este întîlnită în majoritatea acestor entități , primăriile au foarte mulți angajați , cu salarii mult prea mari , care nu se justifică , nu ii intereseaza crearea de investitii , pentru locuri de munca , înafară de primăria si de scoala,si foarte puțini în agricultură , cam asta inseamna forță de muncă din marea majoritate a comunelor , iar primarii sînt aleși cu votul majoritar al unei anume categorii de cetățeni,categorie care se suprapune cu ajutoarele sociale în marea ei parte , primarul le spune si ei , la nivelul de cultură pe care îl au il cred , eu va dau ajutoare , eu va pun sau va dau jos de pe lista , apoi mai sînt voturile celor din primărie carora la fel li se spune , ai rudelor lor si deja avem o masă critică are este hotărîtoare la alegerea primarului , de această se si explica cum în foarte multe comune primarul este la al ,, n ,, lea mandat , comunele si satele noastre sînt părăsite de cei tineri si de cei in putere de munca , plecați ori în vest ori în orașele mari , natalitatea se prăbușește , au mai rămas batrinii si elevii de școală generală, afacerile mici , din lipsa de clienti care sa consume s au închis în marea majoritate , tabloul este sumbru , nu conteaza ca s au asfaltat niște străzi , ca s au schimbat becurile de la stîlpii de iluminat public , si ca s a reparat scoala , în 30 de ani se puteau face oricum mult mai multe , nu exista transport în comun din sate si comune către orașele mari , cu toate ca s au făcut și lucruri bune , situatia este sumbră, aici in zona Sannicolau Mare , in multe comune , este o moda în spartul cimentului de la trotuare si inlocuirea lui cu pavaj , poate banii respectivi puteau fi folosiți pentru dotarea cabinetelor medicilor de familie , de exemplu .

 4. Chiar nu aveti ce comenta de Tomnatic si va legati de ce gasiti?
  Ia faceti bine si faceti o vizita in Cenad si vedeti acolo Vestul Sălbatic, acolo unde se promite si nu se face nimica.
  Tomnatic ii bibelon pe langa Cenad,Cenad localitate cu vama care ar trebui sa fie frumos aranjata ca totusi circula atatia oameni prin comuna.
  Uitati ce camin are Tomnatic si ce camin are Cenad.
  Ce strazi are Tomnatic si ce strazi are Cenad
  Ar fi multe de comparat dar degeaba le zic.
  Pana la urma urmei in fiecare comuna exista nereguli dar macar in Tomnatic se face ceva.
  Nu ca la Cenad unde sunt doar promisiuni.

 5. In alta comuna spre Timisoara, de 8 ani de zile, primarul isi rezolva problemele private, cu angajatii primariei.
  2 masini noi sunt la discretia primarului, adica numai el le trambaleaza, in concedii, la distractii, nunti, botezuri, cumparaturi pentru familia lui.
  Una dintre masini a fost avariata de primar fiind cu amanta in masina. dar s-a „rezolvat”.
  La fel cum s-a rezolvat atunci cand nu a oprit la indicatorul STOP peste CF.
  Consilierii !!! sunt toti slugile primarului. Banii publici sunt tocati pe chefuri si „cantareti” tocmiti de primar.

Lasă un răspuns