Finanțări pentru IMM-urile din Regiunea Vest

Firmele din Regiunea Vest care pot solicita bani nerambursabili şi activităţile pentru care se oferă finanţare

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de organism intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 în Regiunea Vest, anunță lansarea noului apel de proiecte pentru întreprinderile mici și muijlocii (IMM). Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a emis Ordinul nr. 3713, pentru aprobarea ”Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Priorității de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” – Apelul 2020.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse în perioada 30 octombrie – 30 noiembrie. Regiunea Vest dispune de o alocare de 17.655.000 euro în cadrul acestui apel de proiecte. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 1,5 milioane de euro și de maximum șase milioane de euro. Locul de implementare al proiectului trebuie să fie în mediul urban (inclusiv satele aparținătoare de orașe) pentru întreprinderile mici și mijlocii, respectiv în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii. Nu sunt eligibili solicitanții care se încadrează în categoria microîntreprinderilor (cu mai puțin de 10 salariaţi, care realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la două milioane de euro, echivalent în lei). Se vor acorda următoarele categorii de ajutor de stat: ajutor de stat regional pentru investiții și ajutor de minimis. Investițiile eligibile în cadrul acestui apel sunt finanțabile prin ajutor de stat regional pentru construirea, extinderea spațiului de producție sau de prestare-servici și pentru dotarea cu active corporale și necorporale. Investițiile sunt eligibile doar dacă reprezintă investiții inițiale. O astfel de investiție, în sensul normelor ce reglementează ajutorul de stat regional și al prezentului ghid, înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de: crearea unei noi unități de producție/ prestare servicii; extinderea capacității unei unități existente; diversificarea producției unei unități existente prin produse/ servicii care nu au fost fabricate/ prestate anterior în unitate. În Regiunea Vest, pentru componenta de ajutor regional a proiectului, contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile este de minimum 45% pentru întreprinderile mici și de minimum 55% pentru întreprinderile mijlocii. Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului este de maximum sută la sută din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis. Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS. Ordinul MLPDA nr. 3713/ 28.08.2020, precum și Ghidul specific pot fi consultate pe site-ul ADR Vest. Pentru informaţii suplimentare, nu ezitați să sunați la numărul de telefon/fax – 0256-491.981/ 0256-491.923 sau să trimiteți un e-mail la adresa [email protected]


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns