Cursuri pregătite de Camera de Comerţ în ultima parte a anului

cursuri formare profesionala CCIAT

Camera de Comerț, Industre și Agricultură Timiș (CCIAT) pregătește noi serii de cursuri pentru ultima parte a acestui an. Cursurile acreditate sunt derulate prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională.

Cursul de specialist în domeniul deșeurilor, în conformitate cu Legea nr. 211/2011 modificată (Cod COR: 325713), se va desfășura în perioada 30 septembrie – 9 octombrie (luni – vineri, între orele 17-21). Se acordă zece la sută reducere din taxa de înscriere pentru membrii CCIAT, facilitatea fiind valabilă și pentru persoanele care au participat la cursul de responsabil de mediu organizat de Cameră. Reducerile nu se cumulează. Scopul cursului rezidă în instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniu.

Cursul se adresează agenților economici care generează deșeuri. În conformitate cu prevederile Legii 211/25.11.2011, Art.22, alin.(3), deținătorii sau producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport al reziduurilor au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislație sau să delege această îndatorire unei terțe persoane. Conform alin. 4, persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a celor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Nedesemnarea unei persoane pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport al deșeurilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 la 30.000 de lei! Tematica acestui curs se referă la: regimul deșeurilor – prevederi legislative; organizarea actelor normative în domeniu; obligații legale în sarcina agenților economici (OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului; Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor; HG nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României; HG nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje); gestionarea anumitor categorii de deșeuri, reglementate prin acte normative speciale (uleiuri uzate, baterii și acumulatori uzați, deșeuri de echipamente electrice și electronice, gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase); raportări; soluții practice pentru conformarea agenților economici cu cerințele legislației de mediu în domeniul deșeurilor; evitarea sancțiunilor prin respectarea regulilor care țin de trasabilitatea deșeurilor; studii de caz concrete; formele răspunderii juridice în dreptul mediului; sancțiuni contravenționale, cuantumul amenzilor.

Un alt curs care va fi pus de CCIAT la dispoyiția celor interesați, în ultima parte a acestui an, este cel de formator. Perioada derulării va fi 16 septembrie – 25 octombrie (luni – vineri, între orele 16,30- 20,30). Pregătirea teoretică se va efectua în intervalul calendaristic 16-27 septembrie, iar cea practică între 30 septembrie și 25 octombrie (proiect individual). Se acordă o reducere de 10 la sută din taxa de participare pentru membrii CCIA Timiș. Obiectivul constă în pregătirea persoanelor pentru ocupația de formator, obținerea certificării dând dreptul la practicarea acestei meserii.

Cursul se adresează următoarelor categorii de persoane: celor care care doresc să ofere în condiții legale cursuri și traininguri (calificare, recalificare, dezvoltare personală, dezvoltare de competențe), emițând diplome recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educației; persoanelor care oferă în cadrul firmei, în conformitate cu atribuțiile de serviciu, programe de formare (protecția muncii, cursuri de implementare a sistemelor de calitate, cursuri de calificare la locul de muncă); celor care doresc să se dezvolte personal, prin dobândirea de abilități și competențe, pentru transmiterea corectă și eficientă a unor mesaje către terți; persoanelor din departamentul de resurse umane (lectori interni). La finalul cursului, participanții vor ști să identifice necesitățile de instruire, să foloseasca limbajul verbal/ nonverbal/paraverbal în favoarea lor, să administreze situații dificile de livrare (ex. grupe de cursanți neinteresați de învățare), să aleagă informația relevantă pentru obiectivele de instruire, să construiască activități care să ducă la îndeplinirea obiectivelor de instruire, să faciliteze învățarea pe parcursul și după finalul programului de prezentare/instruire, să evalueze programul de prezentare/instruire pe baza unor criterii relevante, să facă rapoarte de instruire relevante pentru o companie, să organizeze programele de prezentare/instruire.

Cursurile se vor desfășura la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22. Este de reținut faptul că este vorba despre cursuri autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale. Certificatele, împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite, au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform O.G. nr. 129/2000.

La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională. Conform Codului Fiscal Art. 21, alin. 2, lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit. Diplomele și certificatele se eliberează în cel mult 30 de zile de la absolvirea cursului. Informații amănunțite despre derularea cursurilor, condițiile de înscriere și taxele de participare le pot fi oferite celor interesați de Direcția Formare și Perfecționare Profesională din cadrul CCIAT, cu sediul la Centrul Regional de Afaceri din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, camera 110, tel. 0720444121, 0256-294922, e-mail: mailto:[email protected]


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns