Culmea nepotismului! Fiica, fiul și nora unui primar din Timiş, angajați simultan la primărie

Parta 6

Serialul dezvăluirilor publicate în exclusivitate de „Renașterea bănățeană” pe tema ilegalităților comise de administrația din Parța, de la înființarea comunei (prin desprindere de Șag, în 2004) până la ora actuală continuă astăzi cu constatările făcute de Camera de Conturi Timiș (CCT) cu ocazia controlului derulat în luna mai 2017 în primăria respectivă.

În mod deloc surprinzător – pentru că adevărul iese întotdeauna la suprafață -, descoperirile CCT confirmă și completează dezvăluirile ziarului nostru. Chiar dacă a scos doar o mică parte din ilegalități la suprafață, raportul Camerei de Conturi Timiș atacă, punctual, aspecte care, coroborate cu alte detalii și documente, explică modalitatea în care Mihai Petricaș și familia sa au ajuns să stăpânească Parța.

Un cioban rudă cu soția primarului nu-și poate justifica proprietățile

Începem cu situația pășunilor din comuna aflată la 20 de kilometri de Timișoara și cităm din raportul Curții de Conturi: „În dosarul fiscal al contribuabilului Dăncilă Ioan (cioban venit din zona Sibiului, văr al soției primarului Mihai Petricaș, despre care am scris și noi – n.r.), cu domiciliul în localitatea Parța nr. 505 (aceeași adresă cu cea a fiului primarului, Florin Petricaș – n.r.), din cele 13 declarații de impunere aflate la dosar, ca documente justificative, respectiv acte de proprietate, la nouă declarații există doar titluri de proprietate emise pe numele unor persoane fizice diferite, astfel că aceste titluri de proprietate nu confirmă proprietatea declarantului.

Citeşte şi: Amenințări de tip mafiot într-o comună din Timiş! (AUDIO)

Declarațiile de impunere a terenurilor nu sunt datate, cu excepția declarației din data de 22.11.2013 și a declarației din data de 5.01.2014. În această situație, toate titlurile de proprietate fiind emise în anul 1995, nu se poate determina data de la care terenurile respective au intrat în posesia domnului Dăncilă Ioan în vederea stabilirii momentului impunerii”. Interesant, nu-i așa, cum ciobanul preferat al primarului Petricaș s-a pricopsit cu atâtea terenuri…

Continuăm: „Din suprafața de 473 de hectare ocupată de pășuni (acesta era totalul pășunilor aflate în domeniul privat al comunei Parța, în anul 2006 – n.r.), unele parcele au fost scoase din categoria de pășuni pentru efectuarea unor investiții (teren fotbal – 2,54 hectare) și pentru punerea în posesie a diverselor persoane fizice care au depus cereri în acest sens.

Suprafețele parcelelor astfel scoase din pășuni însumează 124,49 hectare și au fost puse în posesie în baza unor hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Parța din anul 2007 până în anul 2012. Luând în considerare modul de puneri în posesie și existența documentelor justificative (acte de proprietate) care stau la baza declarațiilor de impunere, se poate constata că o mare parte din fracțiunile parcelei A 832/1 (26,18 hectare), pusă în posesie prin HCL 8/2010, se regăsesc în declarațiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren ale domnului Dăncilă Ioan, dar pe titlurile de proprietate ale altor persoane, rezultând o incertitudine totală cu privire la dovada proprietății asupra bunurilor declarate la impunere”. Haos (deliberat) ca la Parța, mai rar…

O familie cu lipici la terenuri

De la ciobanul Ioan Dăncilă, trecem la fiul primarului, Florin Petricaș, despre care aflăm că a ajuns proprietar pe o suprafață de 5,99 hectare, cumpărată de la o localnică, Anica Lazici, după ce aceasta, în prealabil, fusese pusă în posesie cu terenul respectiv prin hotărâre de consiliu local. Strict pe acest subiect, CCT își pune întrebarea „dacă nu au fost folosite informațiile avute în cadrul primăriei de angajații acesteia (printre care și domnul Petricaș Florin) pentru a urmări obținerea terenurilor respective”. Bună întrebare…

Citeşte şi: Într-o primărie din Timiş se fac angajări înainte de terminarea concursului

Și stați că mai avem: „O altă parcelă scoasă din pășune, Ps 857/1 (581.000 metri pătrați) a fost pusă în posesie prin HCL 47/2007 și HCL 8/2010, însă, urmărind traseul acesteia, se constată că 3 fracțiuni din parcelă (857/1/2) în suprafață totală de 11 hectare (36.500 metri pătrați + 26.700 metri pătrați + 46.800 metri pătrați) figurează pe rolul doamnei Petricaș Maria (soția primarului – n.r.) (…) iar o parcelă în suprafață de 42.500 metri pătrați este declarată de domnul Dăncilă Ioan ca proprietate prin cumpărare”.

Unde sunt cererile de punere în posesie?

Referitor la punerile în posesie, am depistat în raportul de audit un pasaj extrem de interesant și care poate explica multe: “este posibil ca la unele puneri în posesie de terenuri pentru persoane diverse pentru care nu am primit în timpul misiunii de audit cererile de punere în posesie, să se fi urmărit din start cumpărarea, preluarea, comodatarea acelor parcele de la persoanele respective de către persoanele având legătură de rudenie cu primarul ori testamentarea parcelelor de persoanele cărora li s-au pus în posesie, în favoarea persoanelor cu legături de rudenie și afinitate cu primarul.

Acest fapt este motivat și prin argumentul nostru dat de nepunerea la dispoziție a cererilor de punere în posesie a terenurilor care au fost depuse și nu se știe dacă au fost înregistrate la primărie, pentru elementele selectate în auditare”. Adică dom’ primar Petricaș zice că s-au scos suprafețe din pășune și au fost puși localnicii în posesie, dar când i s-a cerut să prezinte cererile oamenilor de punere în posesie, s-a făcut că plouă! Există sau nu aceste cereri de punere în posesie? Un răspuns la întrebarea asta ar trebui să dea parchetul, noi îl așteptăm…

Concluzia Camerei de Conturi Timiș: “Dacă aceste puneri în posesie a terenurilor au fost efectuate cu încălcarea unor prevederi legale, s-a adus atingere integrității patrimoniului fie el și privat al UATC Parța, treptat, de-a lungul celor 3 mandate de primar, timp în care s-au utilizat informațiile avute din cadrul entității și mai ales datorită faptului că domnul Petricaș Florin, fiul domnului primar, a fost și angajat contractual al Primăriei Parța într-o perioadă de timp până la sfârșitul anului 2014 astfel cum figurează pe statul de salarii anexat”.

Un registru agricol lacunar, o explicație a succesului imobiliar?

Ne întoarcem la afacerea de familie în care a transformat Mihai Petricaș primăria din Parța, însă nu înainte de a ne opri puțin și asupra unei chestiuni în aparență minoră, dar de fapt decisivă:

“Din verificările efectuate atât punctual de auditorii publici externi, cât şi prin sondaj, asupra modului de conducere a registrului agricol la nivelul UATC Parța, aceştia constată că registrul agricol nu se conduce în conformitate cu prevederile Ordinului comun nr. 95/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2014-2016.

Auditorii publici externi au identificat elemente nedeclarate corect de contribuabili și care nu au fost identificate sau clarificate nici de agentul agricol în cadrul misiunilor de inventariere a materiei impozabile, în special aspectele referitoare la documente doveditoare a proprietății terenurilor în cazul unor contribuabili.

La solicitarea registrului agricol, angajatul entității cu atribuții de agent agricol (deja celebrul Gheorghe Vinczan, „secretarul” comunei – n.r.) a evitat și amânat prezentarea acestuia, iar la insistențele echipei de audit, după câteva zile, acesta a prezentat registrele în format letric (adică pe hârtie – n.r.), moment în care s-a constatat că erau completate doar câteva poziții, în special cele cu persoanele pentru care a fost solicitat registrul și foarte sumar încă unele poziții cu câteva bunuri ale contribuabililor sau unele poziții au fost doar deschise cu numele contribuabililor fără a fi completate alte elemente”.

De asta spuneam că haosul este întreținut deliberat la Parța: prin întocmirea pe sărite a registrului agricol, nimeni nu știe clar ce suprafațe și câte deține fiecare localnic, inclusiv familia și apropiații primarului Mihai Petricaș! Așa, prin metoda “încurcă-i, drace!”, averea clanului Petricaș a crecut de la an la an departe de ochii curioșilor… Până la apariția noastră în peisaj.

Primăria Parța – o afacere de familie

Mihai PetricasȘi-acum revenim la afacerea de familie intitulată “Primăria Comunei Parța”. “S-a constatat că în cadrul UATC Parța, mai precis în cadrul biroului pentru achiziții publice își desfășoară activitatea inclusiv d-na Petricaș Carmen Iulia, nora d-lui primar Petricaș Mihai”, se menționează în raportul de audit, anexându-se diverse documente (referat de necesitate, notă justificativă, notă de fundamentare etc.) întocmite de noră (printre altele, membră a comisiilor de licitații) și aprobate de dom’ primar! O simbioză desăvârșită, dar contrară legii.

Continuăm să cităm din raport: “Potrivit statului de funcții din anul 2016, d-na Petricaș Carmen Iulia figurează în cadrul funcționarilor publici ai UATC Parța și nu în cadrul personalului contractual. În vederea ocupării postului – achiziții publice – din cadrul UATC Parța, d-na Petricaș Carmen Iulia nu a susținut nici un examen, condiție obligatorie în vederea promovării pe orice funcție din cadrul unei entități publice.

Citeşte şi: Cel mai bogat primar din Timiş își ține secretă averea

De altfel, d-na Petricaș Carmen Iulia nici nu ar fi putut susține un examen pentru a obține în mod legal postul din cadrul biroului de achiziții publice al UATC Parța, întrucât d-na Petricaș Carmen Iulia nu deține studii economice, nici juridice, ci potrivit Adeverinței nr. 238/02.06.2008 (în copie), eliberată de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișora, domnia sa deține studii în domeniul <<Inginerie și protecția mediului în agricultură>>.

Precizăm că la dosarul domniei sale nu se regăsește diploma de licență, ci doar această adeverință. Deși d-na Petricaș Carmen Iulia îndeplinește efectiv atribuțiile unui funcționar public, într-un post deosebit de important din cadrul entității, cel al achizițiilor publice, până la data desfășurării misiunii de audit, d-na Petricaș Carmen Iulia nu a depus nici o declarație de avere sau de interese. Urmare vericărilor efectuate a reieșit că d-na Petricaș Carmen Iulia are acces inclusiv în casieria entității.

Auditorii au constatat că, potrivit dispoziției primarului nr. 94 din 24.12.2015, d-na Petricaș Carmen Iulia este delegată spre a exercita inclusiv funcția de casier în cadrul UATC Parța, în perioada în care casierul titular, d-na Puha Eugenia, lipsește din instituție (…) Potrivit adeverinței nr. 922/23.03.2016 (eliberată de Primăria Parța – n.r.), d-na Petricaș Carmen Iulia deține Întreprinderea Individuală cu CIF 32587125, iar potrivit adeverinței mai sus menționate, s-au solicitat subvenții de la APIA pentru 59,19 hectare teren arabil, din care 39,69 hectare reprezentând proprietate personală și 19,51 hectare reprezentând terenuri arendate.

Având în vedere cele prezentate în rândurile de mai sus, auditorii constată că d-na Petricaș Carmen Iulia se află din nou într-o posibilă situație de incompatibilitate și anume: pe de-o parte, relația de subordonare dintre d-na Petricaș Carmen Iulia în calitate de angajată în cadrul UATC Parța și socrul domniei sale în calitate de primar și ordonator de credite al UATC Parța; pe de altă parte, d-na Petricaș Carmen Iulia exercită atribuțiile unui funcționar public (fără a fi susținut un examen în acest sens) și, contrar prevederilor Legii nr 161/2003, domnia sa deține și o Întreprindere Individuală cu profil agricol. În plus de cele prezentate cu privire la nora d-lui primar, d-na Petricaș Carmen Iulia, verificând statele de plată din ultimii 3 ani, în ultimele zile ale misiunii de audit, auditorii au constatat că, în perioada 2014-2015, în cadrul UATC Parța au fost angajați inclusiv cei doi copii ai d-lui primar, Petricaș Florin și Petricaș Florina Cristina (căsătorită Florea). (…)

Auditorii publici externi arată că nici unul dintre copiii d-lui primar nu au fost angajați ca urmare a susținerii unui examen. Auditorii constată că, din nou, există situația unei posibile incompatibilități, dar și a unor posibile conflicte de interese, urmare a faptului că domnul primar Petricaș Mihai a angajat în cadrul UATC Parța nu doar pe nora domniei sale, dar și pe cei doi copii, fiica Petricaș (Florea) Florina Cristina și fiul Petricaș Florin. Având în vedere cele prezentate în rândurile de mai sus, auditorii arată că există indicii cu privire la săvârșirea unor fapte prin încălcarea legilor penale”.

În apărarea sa, primarul Mihai Petricaș a explicat că, la momentul angajării, în septembrie 2008, Carmen Petricaș nu devenise încă nora sa, numele ei fiind Carmen Husti, dar, în acest caz – i se răspunde edilului -, “potrivit prevederilor art. 95 din Legea nr. 161/2003, la data la care d-na Petricaș (Husti) Carmen Iulia a devenit nora d-lui primar Petricaș Mihai, fie domnul primar renunța la funcția domniei sale, fie d-na Petricaș Carmen Iulia trebuia să-și dea demisia”. De altfel, în urma controlului CCT, Carmen Petricaș și-a dat demisia, conform declarației primarului, prin cererea nr. 1422/2.05.2017.

Sincer, am mai scris despre ilegalități flagrante comise de diverse administrații locale, dar n-am întâlnit niciunde o asemenea situație, ca edilul-șef să îi aibă angajați simultan în primărie pe fiica, fiul și nora sa! Și nu putem uita cum ne mai explica dom’ primar că fiul său a fost angajat în perioada 2004-2006 în primărie, dar în urma unui concurs, iar acum citim în raportul de audit că Florin Petricaș presta și în 2014 în primărie alături de soră-sa, fără să fi susținut vreodată un concurs…

La cât minte primarul din Parța, Timișul ar trebui să fie permanent înghețat…


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

12 thoughts on “Culmea nepotismului! Fiica, fiul și nora unui primar din Timiş, angajați simultan la primărie

   1. Și alți au făcut și lucruri „bune”dar când comiți o infracțiune plătesti!În toate comunele sunt din ăștia să vezi mai aproape de Timișoara!!!Giroc C-a de exemplu!

    1. Nu este ,,adevarat” toti spune-ti ca altii au facut la fel si in alte comune.Daca era asa existau documente si persoane care sa reclame legal aceste infractiuni.
     Nu va mai dati cu parerea dupa ceea ce auziti in stanga si in dreapta. Aduceti dovezi clare si daca nu aveti curaj sa mergeti la parchet sa reclamati ,macar faceti-o in presa.
     Este un pas spre normalitate. Altfel sunt doar povesti si nu fac decat sa le intareasca pozitia celor pe care-i criticati

 1. Si ce daca si-a angajat tot neamul la primarie? Macar astia nu fura decat atat cat perimte seful de clan. De ce nu scrieti se despre ce s-a facut in Parta. Ca dl. primar o facut, azi comuna este una infloritoare, si se dezvolta pe zi ce trece. Asta nu face „rating” nu-i ase?

 2. A facut multe schimbari in bine primarul,se vede intrind in curtea primariei,cu frumoasa fintina arteziana.De ce atita tenta de rautate fata de primar?

  1. D-le ” cineva” probabil asa gandesc toti romanii de-aia am ajuns asa …. Deci daca a facut ” ceva” ptr comunitate are liber la furt? Interesanta opinie. Deschideti-va mintile oameni buni si judecati corect, Nimeni dar absolut nimeni nu are dreptul sa fure din banii nostri, La PUSCARIE cu ei. Acolo e locul hotilor nu in fruntea obstei,

 3. este zero barat fata de ce gasiti in birourile parlamentare. asa ca nu e nici o problema .parlamentarii au legiferat pentru ei si neamurile lor analfabete .de ce nu pot face si primarii acelas lucru ? legea este una pentru toti.

 4. Un astfel de primar de o nesimțire groaznică și un caracter infecte care confundă PRIMĂRIA ca propria afacere nu are ce cauta acolo.Ar trebui sa-si dea demisia si sa-si ceara și scuze comunității pentru nesimtirile,raul si imaginea proasta ce-l face comunei Partea.Dar scuze nu suntem in Occident sa avem coloana și BUN simț.

Lasă un răspuns